Tidigare konferenser

Lördagen den 19 mars hölls ett seminarium i Uppsala med temat:

Över 1000 år av kristen antisemitism som skymmer

Kyrkans judiska rötter

Docent Anders Gerdmar, beskrev antisemitismen genom kyrkans historia, hur den började tidigt, och alltmer fjärmade kristenheten och teologin från judendomen. Antisemitismen har präglat mer eller mindre alla ledande teologer under kyrkans historia, och det ledde till en kulmen i nazi-Tyskland, då tyska teologer ville avjudaisera Bibeln, psalmboken och den kristna tron.

Docent Johan Sundeen, presenterade sin rapport ”När teologi blev 68-ideologi”, hur unga teologer tog plats i Kyrka och akademin och genomförde en omstöpning av kristen tro till politisk ideologi, och som utmynnade ut i att synen på Israel svängde från att vara positiv, till att bli pro-palestinsk och anti-israel och i många fall direkt anti-semitisk.

Teol. Dr. Annika Borg, berätta om sin rapport om Israel och judendomen i Svenska kyrkans dokument, och hur biskopar, kyrkomötet och Svenska kyrkans ledarskikt låtit anti-sionistisk och antisemitisk ideologi genomsyra ställningstaganden och dokument kring frågor om Israel och Palestina.

Dagen avslutades med ett panelsamtal med frågor och inlägg från publiken, som leddes av Teol. Dr. Göran Lennartsson.

Seminariet arrangerades samarbete med Claphaminstitutet och Skandinavisk Teologisk Högskola

 

Vi lägger ut glimtar ur konferensen här, och på Facebook/Instagram, och alla föredrag kommer visas på Kanal 10 senare.

 

 

Shaloms Bönegrupp i Göteborg arrangerade:

 

Israeldag i Korskyrkan, Mölndal

4 december 2021

Tema: RÖTTER

Lars Nordblom: Guds löfte – under ständigt hot. En tråd i Bibelns väv. Hans föredrag går att lyssna på, du hittar det på hemsidans första sida.

Marianne Reichmann: Hebreiskan – ett rotförankrat språk

Helena Marmros: Demokratins rot i Moseböckerna

Lars-Åke Olsson ledde lovsången.

Förintelsens Minnesdag 2021

Gudstjänst på Förintelsens minnesdag i Christinae kyrka i Alingsås. Medverkar gör prästen Margaretha Stenhammar, styrelseledamot i Shalom över Israel, som talar om antisemitismens historia. Medverkar gör också musikerna Claes Hilliges och Max Wulfson som spelar klezmermusik på piano och violin. OBS! Gudstjänsten i följande länk kan ses till den 28 februari.

Information från ”Forum för levande historia”.
https://www.levandehistoria.se/fakta-fordjupning/forintelsen/forintelsens-minnesdag

Grundade i Skrifterna

Shaloms digital konferens 31/7 – 2/8 2020

Under veckoslutet 31/7-2/8 genomfördes Shalom över Israels digitala konferens – ”Grundande i skrifterna”. Hela konferensen finns tillgänglig här på denna sida. Konferensen finns även på Facebook och Youtube.

Medverkande talare

Victor Kalisher
Viktor Kalisher är direktor för Bibelsällskapet i Israel och Tuvia Pollack som översätter är ekonom på Bibelsällskapet och bördig från Sverige.

Per-Olof Hermansson
Per-Olof Hermansson är ordförande för Shalom över Israel och doktorand i Gamla testamentets exegetik vid Åbo Akademi.

Göran Lennartsson
Göran Lennartsson är teol.dr från Lunds Universitet och undervisar på Skandinaviens Teologiska Högskola och även på ALT, Akademi för ledarskap och teologi. Tidigare har han varit pastor, och även missionär i mellanöstern. Han har bl.a. skrivit boken Inympad – om kristendomens judiska rötter, en bok som vi kan rekommendera för alla som är intresserade av förhållandet mellan oss kristna och den judiska grunden. Styrelsemedlem i Shalom över Israel.

Andreas Johansson
Andreas Johansson är präst i lutherska DELK-kyrkan i Norge och tidigare chef för Norska Israelmissionen under sex år i Israel. Styrelsemedlem i Shalom över Israel.

Tomas Dixon
Tomas Dixon är journalist, författare och förkunnare. Han har bl.a. skrivit boken Israel och hela världens framtid, en bok vi rekommenderar.

Helena Marmros
Styrelsemedlem i Shalom över Israel, jurist och har läst teologi på Johannelunds teologiska högskola.

Fredag 31 juli.

Undervisning

Victor Kalisher, Bibelsällskapet i Israel, undervisar utifrån Psalm 1 i Psaltaren.

Lovsång

Undervisning

Göran Lennartsson, styrelsemedlem i Shalom, undervisar om Det judiska arvet och kristen tro, del 1 och del 2.

Undervisning

Göran Lennartsson, avsnitt två

Lovsång

Beautiful A King, Shani Ferguson 

Lördag 1 augusti

Undervisning

Per-Olof Hermansson, ordförande i Shalom, undervisar om Att tolka Nya testamentet utifrån Skriften, hur vi läser och tolkar NT utifrån Gamla testamentet.

Lovsång

Undervisning

Andreas Johansson, styrelsemedlem i Shalom, undervisar om Kyrkans motvilja mot det judiska folket, var kommer hatet ifrån?

Lovsång

Söndagen den 2 augusti

Predikan

Tomas Dixon, journalist, författare och förkunnare, undervisar om Vikten av att knyta närmare relationer med messianska församlingar i Israel.

Samtal om Shalom över Israels vision

Per-Olof Hermansson och Helena Marmros från Shaloms styrelse i ett samtal om Shalom över Israels vision och verksamhetsidé utifrån vårt arv, hur riksorganisationen ursprungligen startades, och hur vi ser att riksorganisationen behöver utvecklas framöver.

Projektinformatoin: Israeliska Bibelsällskapet

Informationsfilm om Bibelsällskapet i Israel. Victor Kalisher, generalsekreterare i Bibelsällskapet i Israel berättar om Bibelsällskapets arbete. Tuvia Pollack, bördig från Sverige översätter.

Våra projekt – 2020

Var med och stöd Shalom, våra projekt och den digitala konferensen! Här följer en projektinformation av vår ordförande P-O Hermansson.

Ge din gåva via vårt BG 5317-4017 eller via Swish 123 352 68 03

Olivträd i Getsemane

Vi är inympade grenar i det äkta olivträdets stam, och våra rötter är i Guds förbund med judarna, som vi som hedningar fått tillträde till genom Guds nåd genom Jesus Messias.