Shalom nr 6 – 2021

Tema: Antisemitismen i kyrkan

Läs ledaren!

68-ideologi kidnappade kristen israelopinion

Läs artikeln

Dolda djup i Guds språk

Jesua eller Jesus

Shalom över Israels ordförande, Per-Olof Hermansson, skriver om hur man uttalar Jesus och Guds namn.
Läs artikeln

Shalom nr 4 – 2021

Tema: Fredsavtalen och missade chanser till fred.

Läs ledaren!

 

 

Det palestinska ledarskapet – ett hinder för freden

Förra året utkom författaren och journalisten Bengt G Nilsson med boken ”Israel och hennes fiender”1 som också recenserades i Shalom över Israel nr 4/2020. Shalom har fått en intervju med Bengt G Nilsson om konflikten i Mellanöstern och om de bromsklossar som hindrar en fredlig samexistens mellan Israel och palestinierna.

.
Klicka här!

Fred enligt Bibeln och juridiken

Vad är fred? Vad är folkrätt? Vad är rättvisa? Följande två artiklar tar upp dessa frågor både ur ett bibliskt och ett juridiskt perspektiv. Bibeln säger att Gud är försonaren som skapar fred. Vägen till varaktig fred och rättvisa är försoning med Gud och sina medmänniskor.
 
Folkrätten, med sitt ursprung i den Westfaliska freden 1648, förändras i takt med tiden, och hur ska vi tänka när nya freds- och normaliseringsavtal upprättas som Abrahamavtalen förra året.

.
Klicka här!

”Vem litar du på?”

Världens blickar riktas ständigt mot Israel och Mellanöstern. Men vad är sanning i allt som rapporteras? Joel Rosenberg fick visionen att skapa en nyhetssajt som det går att lita på och som också förklarar händelserna ur den ”tredje linsen”,  det vill säga Bibeln.
 

Klicka här!

Hebreiskan – ett vackert språk

Är det svårt att lära sig hebreiska? Shaloms ordförande P-O Hermansson berättar om sitt möte med hebreiskan
och hur han började studerade språket, först på egen hand, och sedan både i Israel och på Uppsala universitet.
 

Klicka här!

Nybörjarkurs i Bibelhebreiska

Har du funderat på att lära dig hebreiska? Nu finns chansen. I samarbete med Lärjungagården i Torestorp, och under ledning av vår ordförande, Per-Olof Hermansson, drar vi igång en nybörjarkurs i bibelhebreiska. Vi använder Nava Bergmans kursbok med övningsbok och träffas via Zoom 2-3 gånge per månad. Lektionerna spelas in och kan ses i efterskott. Bergmans bok är gjord för självstudier.
 

Läs mer här!

Shalom över Israel nr 3/21 – Tema ”Torah”

Här kan du ta del av tidningens ledare samt ytterligare tre artiklar.

Ledaren ”Shalom i dag och i morgon”. Klicka här!

Mötet med våra äldre syskon
Göran Larsson var under många år direktor för Svenska Teologiska Institutet i Jerusalem. Shaloms ordförande
P-O Hermansson har träffat Göran Larsson för ett samtal om hans liv och uppgift och om hur hans kristna liv berörts av mötet med judendomen.

Klicka här!

Glädjen av att läsa Torah
Att som nation läsa Guds ord tillsammans är en speciell välsignelse. I sin krönika skriver Victor Kalisher från Bibelsällskapet i Israel om veckans parasha – indelningen av Torah i 54 delar.

Klicka här!

Torahstudier hela natten
En av de viktigaste traditionerna som hör Shavuot (veckofesten) till är att studera Torahn hel natten. Denna sed baseras på berättelsen om att det judiska folket försov sig när det skulle ta emot G-ds ord vid Sinai berg. Folket hade blivit förvarnat när detta skulle ske, men vaknade inte i tid. För att ”reparera” detta misslyckande brukar man stanna uppe hela natten och studera Torahn, diskutera olika religiösa spörsmål och så vidare.

Klicka här!

Shalom över Israel nr 1/21 ”Folket”

Här kan du ta del av tidningens ledare och ytterligare två artiklar ur tidningen samt hälsningen från Shaloms projekt ”Jaffainstitutet. Längre ner kan du läsa hela artikeln om ”Sions vises protokoll från nr 8/20 (förkortad version fanns i tidningen). Längre ner på sidan kan du läsa vårt specialnummer om Shalom över Israel. Du kan ta del av informationen om hur du blir prenumerant på Shalom över Israel.

Ledaren ”Gud utvalde ett folk och ett land”. Klicka här!

”En ny variant av judendom växer fram”.
Vad hände med de judiska grupperingarna efter Andra templets förstörelse? Vissa som sadducéerna försvann och andra kom till som den chassidiska rörelsen. Tillkomsten av staten Israel förändrade också situationen. Den israeliska judendomen växer nu fram som en kombination av judiska traditioner och nationalistiska ritualer.
Klicka här!

 

”Trots alla problem skapades ett folk och ett land”.
Sedan staten Israel bildades 1948 har den judiska befolkningen tiodubblats. I olika invandringsvågor har judar från olika delar av världen återvänt till Israel. Fortfarande är de ashkenaziska judarna överrepresenterade i politik och näringsliv. Men mångfalden har ökat otroligt mycket sedan 1948 och i armén är de nationalreligiösa officerarna idag en majoritet.
Klicka här!

”Bärbar dator till alla barn”
Hälsning från Shaloms projekt ”Jaffainstitutet”.
Jaffainstitutet delade under 2020 ut särskilda matpaket till åtta tusen hushåll till påsk och det judiska nyåret. Genom aktiva insatser och stöd från understödjarna har Jaffainstitutet kunnat fortsätta sitt arbete att bekämpa fattigdomen – trots coronakrisen. Klicka här!

”Simon Vises Protokoll” från nr 8/20. Här kan du läsa hela artikeln. En förkortad version finns införd på sid 16 i tidningen.

Klicka här!

—————————————————————————————————————————————-

 

Välkommen att läsa vårt specialnummer om Shalom över Israel. Du kan också läsa om hur du blir prenumerant på Shalom över Israel.

Klicka här för att provläsa Shalom över Israel

Shalom över Israels tidning, med samma namn som organisationen, är en månadstidning som kommer ut 8 gånger om året (dubbelnummer i juni).

Den tar upp en bred variation av ämnen med anknytning till Israel; teologiska artiklar om judendom och kristendom, aktuell politik, historia, arkeologi och kultur. Vi strävar efter att ge historiskt vederhäftiga bakgrunder, liksom fördjupningar, till aktuella händelser eftersom detta ofta saknas i nyhetsmedias rapportering. Tidningen har tre egna medarbetare som rapporterar om olika ämnen från Israel. Här finns också rapporter från vår egen verksamhet, egna resor och aktiviteter i Sverige.

Du kan prenumerera genom att använda nedanstående formulär eller vända dig till vår expedition via mail info@shalom.se eller telefon: 073 030 8994.

Hur blir jag medlem?

Du kan bli medlem eller prenumerera genom att fylla i formuläret nedan, eller
kontakta vår expedition på telefon:   018-701 02 65

Avgifter för 2024 inom Sverige:

Medlem med tidning 300 kr
Prenumeration 300 kr
Familjemedlemskap 450 kr

Studerande eller ungdom under 25 år 50% av ovanstående

Priser utanför Sverige för 2024 (högre pris beror på portot!)
Europa = € och övriga världen = $

Medlem med tidningen: 55 € resp. 60 $
Familjemedlemskap med tidningen: 70 € resp. 75 $
Prenumeration Shalom: 55 € resp. 60 $
Studeranderabatt på ovanstående 50%

Bli medlem eller prenumerera

Fyll i formuläret för att bli medlem eller för att prenumerera!

Namn
Adress(Obligatoriskt)
E-post(Obligatoriskt)
Vad vill du har för typ av medlemskap/prenumeration?