Ledaren juni 2017
Till ett stöd för Israel

Den som läser sidan 2 i vår tidning Shalom över Israel kan inte undgå att förstå att Riksorganisationen Shalom över Israel på olika sätt vill vara ett stöd och hjälp till Israel och dess befolkning. I dessa dagar när antisemitismen växer och allt fler vill skada Israel på olika sätt är det ännu viktigare att vi uttrycker stöd för Israel.

De personer som överlevde Förintelsen blir färre och färre. Vi får vara tacksamma att det i Sverige fortfarande finns överlevande som orkar resa omkring och berätta om det som verkligen hände. En av dessa är snart 90-åriga Livia Fränkel. Hon överlevde Förintelsen tillsammans med sin syster Hédi Fried som skrivit boken ”Skärvor av ett liv”.

En torsdagskväll i början av juni besökte hon baptistkyrkan i Uppsala på inbjudan av Uppsalas Israelgrupp. Än en gång lämnar hon sin ögonvittnesskildring om hur familjens liv slås i spillror och det ofattbara händer. Vi får också veta att det var tillåtet för judarna att lämna Tyskland efter Hitlers maktövertagande – men problemet var att inget land tog emot dem. Gränserna var stängda. Det fanns inget Israel att fly till.

I mina tankar förflyttar jag mig under några sekunder tillbaka en vecka i tiden till gatorna i Jerusalem och firandet av Jerusalemdagen. Nu finns det ett land med Jerusalem som huvudstad som står med öppna armar och tar emot varje jude som känner sig förföljd och behöver en trygg plats att leva och bo på.

Jubelårsresa
I samband med att det nu är 50 år sedan Jerusalem återförenades, åkte en grupp under ledning av Shaloms f.d. sekreterare Bengt Berggren till Israel, både för att vara med och fira men även för att på strategiska platser och längs gränserna be om beskydd för Israel. Att be för och välsigna Israel är en av Shaloms uppgifter.

När vi tänker på Israel så tänker vi ofta på sol och värme. Men det var allt annat än sol och värme när vi stod insvepta i dimma på Hermonberget – 2 000 meter över havet – och bad om Herrens välsignelse över hela landet och beskydd över gränsen mot Syrien. Vi läste också Psalm 133:

Se, hur gott och ljuvligt det är när bröder bor endräktigt tillsammans. Det är som när den dyrbara oljan på huvudet rinner ner i skägget, i Arons skägg, och ner över kragen på hans dräkt. Det är som Hermons dagg som faller ner på Sions berg. Ty där ger Herren befallning om välsignelse, om liv till evig tid.

Det var en speciell känsla att så konkret få be att den dagg som vi omgavs av skulle falla som välsignelse över Sion och över hela landet och dess befolkning.

Ett helhjärtat stöd till Israel
Förintelsen – och att antalet våldsbrott med antisemitiska förtecken tilltar – är ett bevis på hur viktig staten Israel är. I Shalom över Israel stödjer vi helhjärtat judarnas rätt till sitt hemland, rätten till Jerusalem och till det område som profeterna har profeterat om i vår heliga skrift.

Jag vill lyfta fram fyra områden som visar på hur vi i Shalom konkret stödjer Israel och det judiska folket:
Shaloms projekt. Vårt arbete med projekten fortsätter. Även denna vinter och vår har vi skickat utlovat stöd till projekt som Bibelsällskapet, Jaffainstitutet och Wizo.
Jubelårsresa – förbön. Psalm 122 uppmanar oss att ”Be om frid för Jerusalem!”. Vi fick be för Jerusalem, för befolkningen, landet och dess gränser. Om både beskydd och välsignelse. Konkret bön på konkreta platser i Israel som t.ex. utanför Knesset i Jerusalem.
Jubelårsresa – firandet av Jerusalems återförening. För att visa vårt stöd till Israels rätt till hela sin huvudstad var vi med och firade Jerusalems återförening vid festligheterna vid Västra muren. Vi var med under Jerusalemdagen och marscherade bland tusentals israeler och gladdes över att Jerusalem inte längre är en delad stad.
Sommarkonferensen. ”Förutom stöd och hjälp på olika sätt till Israels folk och land vill Shalom över Israel vara en källa till kunskap och service för Sveriges församlingar och enskilda när det gäller Israel”. Den 3-6 augusti arrangeras årets sommarkonferens på Hjälmareds Folkhögskola utanför Alingsås. Där får vi möjlighet att få lyssna till duktiga förkunnare och fördjupa vår kunskap om Israel. Vi får ta del av gedigen undervisning från Guds ord. Vi får även ta del av dagsaktuella ämnen som berör situationen i Israel just nu. Bönen finns med som en viktig del av konferensen. Under fredagen och lördagen blir det bönevandringar mitt på dagen. Missa inte detta tillfälle till att kombinera några dagars avkoppling med att berika ditt liv med ny och viktig kunskap.

I Israel lever judar, araber och flera andra folkslag. Alla gör anspråk på samma landremsa. I Shalom över Israel kan vi dock inte gå förbi bibelordet att det är efter Isak (1 Mos 12:12) som Guds löften om landet gäller. 

Leif Lundberg
Redaktör