Välkommen till vackra EFS-gården Åsljunga i det fagra landskap Skåne. I konferensen kommer det profetiska ordet att stå i centrum men också dagsaktuella frågor som ersättningsteologin och FN-organet UNRWA och flyktingproblemet.

Medverkande: KG Larsson Reine Jansson Styrelseledamöter från Shalom över Israel m.fl.

Klicka på länken nedan för att hämta detaljprogrammet.

Konferens Åsljunga 2022 per sida