I årets första ledare så ställer Shalom över Israels ordförande Alf Lindgren en rad frågor inför det nya året och blickar på FN:s attacker på Israel som UNESCO:s resolution där man enbart använder de arabiska benämningarna på de heliga platserna i Jerusalem.

När detta skrivs har vi lämnat år 2016 bakom oss, ett år som har präglats av stora omvälvningar som ingen kunde förutse. Vem anade att Europa och Sverige skulle stå inför en flyktinginvandring som ingen tidigare har sett eller varit med om. Hur kommer det att påverka Europa och vårt land när det gäller synen på Israel? Många av flyktingarna är muslimer och har ofta en negativ bild av Israel. Kan vi som kristna israelvänner påverka denna bild hos dessa flyktingar?

Många frågetecken

Med år 2016 i färskt minne så är det flera händelser jag tänker tillbaka på och en rad frågor man ställer sig inför framtiden:

  • Som jag ser det står hela världen inför många hot och i centrum står Israel som världen har sitt fokus på. FN tror att om de går palestinierna till mötes och utplånar all judisk historia i landet så kommer det att bli fred mellan palestinier och israeler. FN-organet UNESCO röstade under fjolåret igenom en resolution där man bara använder muslimska namn på judiska heliga platser som tempelplatsen och Västra muren, därmed förnekar man den judiska tillhörigheten till området.
  • Under 2015-2016 har Europa drabbats av hemska terrorattacker i bland annat Paris, Bryssel och Berlin. Är det något som kommer att öka under 2017 och sprida sig till fler länder i Europa?
  • I USA tillträder Donald Trump som president precis i samband med utgivning av detta Shalom-nummer. En president som på många sätt är oförutsägbar och ingen vet vad hans politik kommer att innebära för världen. Vilken relation kommer hans administration att ha med Israel?
  • I två år har israelerna fått utstå en ny våg av terror där gärningsmän beväpnade med knivar går till attack mot oskyldiga israeler. Enligt det israeliska utrikesdepartementet har det skett omkring 160 knivattacker sedan 2014. Kommer detta att fortsätta år 2017 eller kommer Israels fiender att intensifiera raketattackerna mot Israel?
  • De våldsamma bränder som drabbade Israel i slutet av november förra året då tiotusentals personer fick evakueras är nu släckta. Nu återstår arbetet att återställa naturen och samhällena som drabbades. Myndigheterna i Israel misstänker att en del av bränderna var anlagda och har gripit misstänkta palestinier. Är detta ett nytt försök att skada landet?
  • I det syriska inbördeskriget stöder Ryssland, Iran och Kina Assadregimen medan USA, Turkiet och Saudiarabien stöder oppositionella grupper. Hur länge kan dessa länder stå mot varandra utan att en storkonflikt utlöses? Hur stor är risken för att Israel dras in i det syriska inbördeskriget? Det är en annan fråga jag funderar över. Troligtvis gör nog Israel sitt yttersta för att hålla sig utanför konflikten, även om det ständigt finns en risk för sammandrabbningar.

Finns det något att glädja sig åt?

Finns det då inget som vi som kristna kan glädja oss åt i all denna oro? Jo. Vi ser att det som Bibeln talar om, nämligen tidstecken, som går i uppfyllelse. Det judiska folket börjar vakna och upptäcka Jesus som Messias. Idag finns det hundratals messianska församlingar både i Israel och i världen och antalet ökar hela tiden.

Det judiska folkets invandring från förskingringen till Israels land (aliyah) fortsätter. Sedan 1882, som i israelisk historieskrivning kallas för ”den första aliyan”, har fyra miljoner judar gjort aliyah. I olika länder finns det ännu väldigt många judar kvar, som Herren kommer att samla till sitt land. Bara i USA finns det mer än sex miljoner judar, i Frankrike cirka 600 000, i Canada omkring 400 000 och i Tyskland 350 000.

Shalom gör skillnad

I all denna oro och ovisshet får vi i Shalom göra en insats genom att förmedla konkret hjälp till Israels land och dess invånare. Detta sker genom våra olika projekt. Aktuellt just nu är hjälpen till de som drabbades av bränderna där Shalom över Israel kanaliserar inkomna gåvor genom Förenade Israelsamlingen/Keren Hayesod (se sidan 14). Samtidigt lyfter vi fram vad Bibeln säger om Israel: ”Ropa ut en gång. Så säger Herren Sebaot. Än en gång skall mina städer flöda över av det som är gott. Herren skall än en gång trösta Sion, än en gång skall han utvälja Jerusalem” (Sak 1:17).

I första Krönikeboken 12:32 står det ”av Isaskars barn kom män som förstod tidens tecken och insåg vad Israel borde göra”. Frågan är om vi som kristna och som älskar Israel förstår tidens tecken?

Maranata. Du vår Herre kom!

Alf Lindgren
Ordf Shalom över Israel