Följande böcker finns att köpa hos Shalom över Israel:
Klicka på följande länk: Böcker hos Shalom 

OBS portotillägg för nya portopriser tillkommer!!