Skriven och illustrerad av Rebecca Öhmark – beställ genom att sätta in 65 kr på bankgiro nr 5317-4017 och ange namn och adress. För större antal kontakta vår exp. tel: 0911-30131.