Här kan du läsa debattartikeln om ett tydligare avståndstagande från stenskulpturen i Uppsala Domkyrka.
I Uppsala domkyrka finns en så kallad judesugga. Stenskulpturen är en kränkning och hån mot det judiska folket. Shalom över Israels styrelse har med anledning av detta skrivit en debattartikel i Upsala Nya Tidning som var införd den 22/11.