Varför ska kristna bry sig om Israel? KG Larsson, välkänd förkunnare, författare och reseledare besvarar frågan med sex argument utifrån Bibelns beskrivning av Israels land och folk. Här kommer det första:

Förvaltare av Guds ord

Det är inte helt enkelt idag att försvara sitt stöd för Israel. Men kanske det aldrig har varit så viktigt som idag. Inte i första hand för att Israel skulle behöva vårt stöd som att vi är beroende av allt det som Gud förknippat med vår inställning till Israel.

Antisemitismen och antisionismen griper idag djupt in i våra kristna församlingar. Det är inte längre bara Svenska kyrkans församlingar som påverkas av detta utan även många frikyrkoförsamlingar som sedan årtionde har insett betydelsen av vår attityd till Israel påverkas negativt av den massmediala vrångbild som vi matas med varje dag.

Jag har fått uppmaningen att skriva om Israel och väljer att skriva om vilken betydelse Israel har för oss icke judar. Min utgångspunkt är Bibeln och vad Israels Gud själv säger om sitt egendomsfolk.

Speciell relation
I sex punkter vill jag utifrån Bibeln ge de argument som beskriver varför vi som hednakristna står i en sådan speciell relation till detta folk.

I Romarbrevet 3: 1-2 skriver Paulus: Vilket företräde har då judarna, eller vilken nytta har de av omskärelsen? Ett stort företräde på allt sätt. Först och främst att Guds ord har anförtrotts åt dem. Vad betyder det, om somliga inte trodde? Inte kan väl deras otro göra Guds trofasthet om intet? Nej, aldrig!

Vi ska komma ihåg att Paulus skriver detta ca 20 år efter pingstdagen i Jerusalem. Då föddes församlingen. Men redan när Paulus skriver brevet till församlingen i Rom hade antisemitismen börjat och ersättningsteologin var på väg att göra entré.
Ersättningsteologin hävdar att i och med att den Helige Ande föll på pingstdagen och den kristna församlingen föddes så har det gammaltestamentliga Israel spelat ut sin roll. Nu är det församlingen som gäller.

Paulus går till rätta med dessa läromässiga åsikter i flera av sina brev. Här gör han det särskilt tydligt genom att skriva: Vilket företräde har du judarna? Läser vi sammanhanget förstår vi att han ställer judarna i relation till oss hednakristna. Paulus ansåg sig ju vara hedningarna apostel och brevet är skrivet till församlingen i Rom.
Om Gud har ersatt Israel med församlingen så är det Paulus skriver här inte Guds ord. Paulus hävdar att judarna som folk har ett företräde framför alla andra. För att ytterligare förstärka detta vänder han på argumentationen i vers 9 genom att säga till oss hednakristna:
Hur är det då? Har vi (dvs. icke judar) något företräde? Nej, inte alls!

Guds ord gavs till det judiska folket. Vi får tycka vad vi vill. Men just detta har gett dem ett företräde bland alla andra folk på jorden. Ingen kan ta detta från dem. Deras otro förändrar inte heller detta.
När vi känner driften av att inte hålla med om detta, förkasta dem eller fördöma dem bör vi ha med detta i vår bedömning. Gjorde Gud ett misstag när han valde just detta folk? Absolut inte! Han inte ens ångrar att han valde Israel som sitt egendomsfolk. Så här uttrycker Paulus det i 1 Kor. 11: 29: Sina gåvor och sin kallelse kan Gud inte ångra. Observera att det är om Israel han talar!

När Israel idag trängs på alla sidor och också många förkunnare som undervisat om betydelsen av vår attityd till detta folk börjar känna sig trängda, känner jag ett stort behov av att vi har sakliga, bibliska argument som ger oss den trygghet vi har rätt att äga som hednakristna.
Antisemitismen och judehatet är inget nytt. Redan några år efter att församlingen fötts spred det sig som en demonisk kraft. Idag vill många ersätta Guds Israel med något annat. Vi blir inte rikare av detta. Vi förytligas och tappar vårt innehåll i tron och mycket av Guds välsignelser över våra liv och församlingar. Det är detta som var orsaken till den bok som jag skrivit: Israel – landet som berör.

Vi återkommer med fler argument till varför Israel är så viktigt för oss.
Till dess: Må Israels Gud välsigna dig!

Önska Jerusalem frid!
Må det gå dem väl som älskar dig!
Psalm 122: 6

KG Larsson
Örnsköldsvik

 

Relaterat:

– Ta del av KG Larssons artiklar här.