Israel är på många sätt ett mirakel. Staten Israel tillkom under press från sina grannar och under svåra omständigheter för de judar som sökte sig till området som då kallades Palestina.  Under olika invandringsvågor från hela världen växte befolkningen trots svårigheter med sina grannar. Detta ledde till att FN föreslog att en judisk stat skulle
upprättas i det upplösta brittiska mandatområdet Palestina.  Dagen efter att Israel fått sitt självstyre i maj 1948 anfölls Israel av omkringliggande arab­länder och har under hela sin 67-åriga existens fått försvara landet och befolkningen mot fientliga grannar. Det har de gjort med stor framgång och har idag vapen som många länder vill köpa.

Till Israel har det kommit judar från hela världen kanske på grund av antisemitism i länderna, men framför allt för att det finns en judisk stat efter mer än 2 000 år av förskingring. Diasporan har på ett märkligt sätt också blivit en välsignelse för landet. Kunskap och teknik har på olika sätt kommit till landet från dessa olika invandringar. Från några hundra tusen har Israel idag över åtta miljoner invånare. Medellivslängden är för män 78,96 år, för kvinnor 83,49 år, d v s lika hög som i Sverige.

Israel är idag ett av världens främsta hi-tech länder. Produkter som droppbevattningssystemet är en israelisk produkt som har betytt mycket för länder som Jordanien, Indien och många afrikanska länder.  Israel är också bäst på avsaltningsanläggningar där 40 procent av dricksvattnet används. Det kan nämnas att Kina utvecklar liknande anläggningar med hjälp av israelisk teknik. Listan skulle bli mycket lång om jag skulle ta med alla hi-tech produkter, men Israel har flest nybildade hi-tech företag i världen och alla stora företag som t ex Apple, IBM, Google finns i landet. Det är därför de flesta datorer i världen har Intel-processorer som är en israelisk produkt. Även i våra mobiltelefoner finns det komponenter från Israel.

Israel har efter USA och Kina de flesta företag på Nasdaq-börsen och flest ingenjörer i förhållandet till invånarantalet. Investeringarna är 10 gånger högre än USA i förhållande till invånarantalet.

Effektivt jordbruk
Utvecklingen av Israels jordbruk har genomförts i skuggan av landets högteknologiska och medicinsktekniska innovationsvåg. Detta lilla och vattenfattiga land har utvecklats till en högeffektiv producent och exportör av nyttiga grönsaker, nypotatis på vintern och nya fruktsorter. Man kan tala om Israel som innovationslandet för odling av nyttig grön mat. Denna position har skapats tack vare en omfattande forskning inom växtförädling och växtskydd. Att Israel kan ligga i topp när det gäller jordbruksprodukter beror på deras effektiva jordbruk med konstbevattning och modern teknisk forskning som ger stora skördar av tomater, dadlar, Sharon-frukter, avokador och citrusfrukter för att nämna några exempel

Många av de grönsaker och frukter vi köper under vinterhalvåret är sorter som utvecklats i israeliska försöksodlingar varifrån frön och plantor levereras via internationella distributionsnät till stora odlare i andra länder.

Olika försök har gjorts för att bojkotta israeliska varor men de är för bra för att affärskedjor ska undvika dem. För ett tag sedan köpte jag nypotatis från Israel som var superb.

Israel är också ett fantastiskt turistland med över 3,5 miljoner besökare varje år. Fina stränder och religiösa och historiska platser lockar turister från hela världen.

Räddningsinsatser
Det är inte bara som ett effektivt jordbruksland och framgångsrikt näringsliv Israel utmärker sig. De ligger även i topp när det gäller räddningsinsatser ut över världen. Israel var snabbt på plats med omfattande katastrofhjälp till den stora jordbävningen i Nepal.  Så snart nyheten hade nått Israel beslutade premiärminister Netanyahu att skicka ett räddningsteam och medicinsk hjälp till Nepal. Ett stort fältsjukhus som den israeliska militären satte upp i Katmandu hjälpte till att rädda många jordbävningsoffer och hindra epidemier. Den 280 man starka hjälpstyrka som flögs ut stannade kvar i många veckor för att ta hand om människor. Sedan donerade man utrustningen som är värd en miljon dollar till folket i Nepal.

Har vi läst om detta i svensk media? Inte jag i alla fall. Istället är det kritiker som tycker att den snabba reaktionen var oviktig, men dessa kritiker som finns i både Sverige och utomlands tycker allt Israel gör är fel även när de gör rätt.

I Bibeln står det i 1 Mos 12:3 ”Jag skall välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig skall alla släkter på jorden bli välsignade”. Detta tycker jag har delvis uppfyllts men kommer i sin fullhet först när Messias kommer tillbaka.

Alf Lindgren