Israel i profetian

Många kristna menar idag att Israel som nation inte har med Guds löften att göra, att löftena bara gäller judarna som ras. Det Israel som upprättades den 14 maj 1948 har inget att göra med Guds löften till det judiska folket, anser många. Då ser de inte det som står i 1 Mos 17:7-8 där Gud lovar att Israel skall bestå för evigt. Israel har som nation tvingats lämna sitt land tre gånger för sin olydnad och synd mot Gud, men varje gång som detta har skett har det funnits löften om en återkomst. I Jesaja står det att de skall komma från öster och från väster och till norden säger han: ”Ge hit” och till södern: ”Undanhåll dem inte.”

Israel har också fått löfte om ett land och dess exakta mått finns nedtecknade i Bibeln. Mycket av det som skrivs i profetiorna går nu i uppfyllelse.  Historiskt sett brukar man räkna med fem aliyor (utvandringsvågor) och då från slutet av 1800-talet fram till andra världskriget.

Från 1949 har man också hämtat hem judar från Jemen, Irak och Etiopien. Den senaste stora alijan är den ryska där ungefär en miljon ryska judar flyttade till Israel efter Sovjetunionens upplösning. Från Ukraina och Frankrike kommer judar under tryck från förföljelser.

Vi kan också läsa i Hesekiel att Israel kommer att bli känt i hela världen som en nation som Gud välsignar när han upprättar sitt folk. Detta kan vi också se idag när Israel blomstrar och utvecklas både när det gäller jordbruk, medicin och hi-tech som får världen att häpna. Det finns inget annat land som har haft så många nobelpristagare i förhållande till sin folkmängd som Israel.

Världens jude

Hur ser då världens stater på Israel? Ja det blir allt tydligare att Israel har blivit världens jude. Exemplen är många, från bojkott av israeliska varor till anklagelser och fördömanden av FN. Antisemitismen tar sig alltmer in i breda folkgrupper och det är numera legitimt att utestänga landet från olika internationella organ.

Det kan nämnas att EU, som är en stor finansiär till icke-statliga organisationer, ger stora summor till organisationer som stödjer BDS-rörelsen (BDS – Bojkott, Desinvesteringar och Sanktioner). Detta under sken av mänskliga rättigheter och främjande av demokrati. Även regeringar världen över överför miljontals dollar till organisationer som är för BDS. Religiösa välgören-hetsorganisationer hävdar att man bekämpar fattigdom genom utvecklingsbistånd, men samtidigt har de inga problem att stödja BDS. Exempel i Sverige är Diakonia och Svenska kyrkan. Privata stiftelser bidrar också med miljontals dollar för BDS-kampanjer.

Hur ser då framtiden ut för Israel? Som jag ser det ser framtiden ljus ut på kort sikt, med starkt försvar, stor export och stor utvecklingspotential.

På lång sikt kommer landet alltmer att isoleras och utsättas för anfall av övermäktiga fiender enligt Bibeln, men när de en gång upptäcker att den Messias de hoppats på är den som de en gång korsfäste, kommer Gud själv att gripa in till Israels försvar. Ty Herren skall dra ut och strida mot de folken, så som han stred på drabbningens dag (Sak 14:3). Och Herren skall då vara konung över hela jorden (Sak 14:9).

Israel skall då vara den stora välsignelse för hela världen som redan nu har börjat, men får sin fulländning under tusenårsriket.

Alf Lindgren