I och med försoningsdagen i oktober så inleddes också ett nytt Jubelår. Varje Jubelår har under de senaste hundra åren betytt avgörande och viktiga händelser i judarnas historia. Jubelåret 1917 blev judarna lovade ett hemland och jubelåret 1967 blev Jerusalem befriat. Frågan är vad ska ske detta Jubelår.

Årets jubilar – Shalom över Israel, 80 år. Jubileet har vi uppmärksammat i Shalomtidningen genom att i tacksamhet se tillbaka på hur vårt arbete startade, vilka som fick kallelsen att förverkliga visionen och en del personer som gjort insatser under historiens gång. Vårt jubileumsår får stämma oss till förundran över hur Gud lett verksamheten genom årtionden.

Bibliskt Jubelår! I år, den 12 oktober, på försoningsdagen, startade ett bibliskt jubelår. Vad innebär det? Gud gav förordning om att vart 50:e år skulle vara ett jubelår. Då ska arvslotter återställas, slavar sättas fria, skulder avskrivas. Jubelåret skulle utropas och inledas på försoningsdagen, den dag då hela folkets skuld försonades. Särskilda jubelårsutropare stod för den uppgiften. Det blåstes i shofar över hela landet och utropades frihet.

Varför just i år? Låt oss se på följande sekvens av år: 1867, 1917, 1967 och 2017. Det första vi ser är att intervallet är 50 år. Dessutom har varje år med löfteslandet att göra. 1867 uppmärksammades landet som ett ”Ödsligt land” av Mark Twain. 1917 utfärdades den s.k. Balfourdeklarationen om ett hemland för det judiska folket. 1967 blev Jerusalem befriat och även Västbanken (Judéen och Samarien) och Golan kom under Israels kontroll. Nu fortsätter jubelåret inför 2017 och ända till nästa Rosh Hashanah (nyår). Vår uppgift är att ropa ut ett befrielsens år! Vad har Gud i beredskap för Israel detta år? Se bilden!

tabell

Jesus – jubelårsutropare

Så här säger Jesus som en jubelårsutropare i Nasarets synagoga: HERRENS Ande är över mig, Han har smort mig till att predika glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt mig att förbinda dem som har ett förkrossat hjärta, att ropa ut frihet för de fångna och befrielse för de bundna, till att predika året som Herren har valt (Luk 4:18-19).

Då Jesus förkunnade om detta nådens år från Herren nämnde han endast den positiva sidan i jubelåret, att han blivit sänd att predika frihet för de fångna.

Messianska jubelåret

När jubelåret kommer att proklameras av Messias vid begynnelseskedet av Fridsriket, så kommer också en hämndens dag från Gud… Det är frihetsutroparna som tar första steget. Sedan verkställer Herren domen över dem som inte vill släppa fångarna fria… När vi ropar ut de goda nyheterna om ett nådens år från Herren, ropar vi samtidigt ut kommandoorden till förtryckarna: ”Släpp fångarna fria.”

Erkänna Herren som konung över landet är en del av landets frihet. Jorden och landet är ockuperat av onda andemakter, furstar och väldigheter. Hela världen är i den ondes våld. Jubelåret innebär att återföra allt till Herren och till utgångsläget för det Messianska riket. 3 Mos. 25:23: När ni säljer jord, skall ni inte sälja den för all framtid, ty landet är mitt. Ni är främlingar och gäster hos mig. Att bekänna sig som gäst och främling hos Herren är inte att längta bort från jorden. Det är en bekännelse att ta ut en arvedel i landet som tillhör Herren.

Vi åberopar Jesu försoningshandling en gång för alla. Den har en mycket mer långtgående effekt än offret på den stora försoningsdagen. Jesu försoning räcker till för att ett folk skall kunna gå in i jubelårets frihet (citat ur Kjell Sjöbers skrift, Jubelåret).

Bibelord

Förslag på bibelord som vi kan proklamera under det pågående jubelåret:

  • Jes 62:11-12: Se, HERREN förkunnar till jordens ände: Säg till dottern Sion: Se, din frälsning kommer! Se, han har med sig sin lön, hans segerbyte går framför honom. Man skall kalla dem ”det heliga folket”, ”HERRENS återlösta”. Och du skall kallas ”den eftersökta”, ”staden som inte blir övergiven”.
  • Sak 1:17: Ropa ut än en gång: Så säger HERREN Sebaot: Än en gång skall mina städer flöda över av det som är gott. HERREN skall än en gång trösta Sion, än en gång skall han utvälja Jerusalem.

Var välsignad! Kom ihåg att även du har rätt till att få tillbaka mycket av din arvedel i den Helige Ande. Det hör till Jubelårets villkor. Personlig frihet och upprättelse; Ef 1:11: I honom har vi också fått vårt arv, förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin vilja och sitt beslut. V.14: Anden är en handpenning på vårt arv, att hans eget folk skall förlossas, för att hans härlighet skall prisas.

Ropa även ut frihet över din ort och din församling!

Skannad 4
Bengt Berggren
Sekreterare Shalom över Israel