En annan rubrik på ledaren skulle kunna vara Mellanösternkonfliktens andliga dimension. Konflikten har visat sig svår att lösa. ”Efter decennier av misslyckade fredsinitiativ kan man konstatera att man inte kommit ett steg närmare konfliktens lösning. För det finns ingen lösning så länge som judar och muslimer utifrån sin tro gör anspråk på samma land och dess heligaste plats.”, skriver Stefan Sturesson. Men han visar också på det profetiska ordet som säger Isak och Ismaels ättlingar skall försonas och bli till en välsignelse på jorden.

Shalom över Israel är inte i första hand en kamporganisation som tagit Israels parti i den polariserade mellanösternkonflikten. Visst stöder vi Israel och visst är det viktigt att föra fram alla de argument som talar för att Israel har rätt att existera som en fri och självständig judisk stat. Det finns en överväldigande bevisning som talar för Israels sak. Problemet är att alla dessa argument inte tycks bita på Israels kritiker och ännu mindre på palestiniernas eller Israels övriga fiender. Det finns en djupare förklaring till Shalom över Israels engagemang för Israel. Det har med vår tro att göra, att Bibeln är Guds ord och att Bibeln genomsyras av en kärlek till Israel. Vi har förstått betydelsen av att välsigna judafolket och deras land. Det har gett oss en kärlek till judafolket, men denna kärlek har inte gjort oss enögda. Vi ser inte palestinierna som våra fiender, de är också offer i den svåra konflikten, och behöver vår kärlek och våra förböner.

Två folk – ett land

Men hur ska vi förstå allt det hat som Israel utsätts för? Det är till och med så att detta hat inpräntas i de palestinska barnen redan i förskolan. Även de palestinska skolornas läroböcker genomsyras av hat mot Israel och judarna. Via den palestinska flyktingorganisationen UNRWA är Sverige och andra länder med och finansierar denna hatfyllda undervisning, som är ett stort övergrepp på de palestinska barnen. Men vad driver de palestinska ledarna att så in hat i sitt eget folk? Detta är omöjligt att förstå, om man inte ser konfliktens religiösa dimension. En central fråga är synen på Jerusalem. I väst får vi lära oss att Jerusalem för muslimer är den tredje heligaste staden efter Mecka och Medina, men Jerusalem är mer än så för dem. Staden är för islam profeternas och gudsuppenbarelsernas stad. Som enda stad i den islamiska världen kallas den ”Al Quds”, som betyder ”den heliga”. Denna stad kom i muslimernas händer redan på 600-talet och på tempelberget i staden uppfördes redan då Omar-moskén och al-Aqsa-moskén. Al-Aqsa betyder ”det avlägsna bönestället” (Sura 17:1). Det var därifrån Muhammed blev uppryckt till himlen för att bli insatt i rollen som alla profeters överhuvud. Av denna orsak knäböjde muslimerna i början med huvudet mot Jerusalem när de bad, och inte mot Mecka.

En annan viktig sak i islams lära är Jerusalems centrala roll i den yttersta tiden, en tid som enligt många muslimer nu är inne. Lika central som Jerusalem är för det judiska folket, är den också för muslimerna.  Jerusalem, profeternas stad, är en symbol som det islamiska väldet inte kan ge upp. Att Jerusalem, och än värre tempelberget, är i judarnas händer, är för muslimerna en förnedrande skymf och ett ifrågasättande av deras identitet. Därför måste östra Jerusalem med tempelberget till varje pris återtas och läggas under islam.

I västvärlden ser man oftast på , som något man skulle kunna reda ut genom förhandlingar med förnuftiga kompromisser. Efter decennier av misslyckade fredsinitiativ kan man konstatera att man inte kommit ett steg närmare konfliktens lösning. För det finns ingen lösning så länge som judar och muslimer utifrån sin tro gör anspråk på samma land och dess heligaste plats.

Det finns en lösning

Men för Bibelns folk, judar och kristna, finns alltid en lösning om man räknar med Gud. Bibeln talar profetiskt om en försoning mellan Isak och Ismael, alltså mellan judar och araber. Redan i 1 Mos 21 kan vi läsa om att Gud är med Ismael och att Han ska välsigna hans efterkommande. Och i 1 Mos 25 står sönerna Isak och Ismael tillsammans i grottan i Makpela och begråter sin avlidne fader. Om Isak och Ismael kunde försonas, kan också dagens judar och araber göra det. Men vägen dit går inte genom falska överenskommelser. Bibelns synsätt är annorlunda. Enligt Jesaja 19 skall Gud genom sina domar rena både araberna och Israel. De skall lära känna Herren, försonas med varandra och bli till en välsignelse på jorden. ”På den dagen skall Israel vara den tredje vid sidan av Egypten och Assyrien, en välsignelse mitt på jorden” (Jes 19:24).

I tro att inget är omöjligt för Gud fortsätter Shalom att välsigna Israel. Vi gör det med bön, undervisning och konkret hjälp. Varje medlem är viktig i arbetet. Du som ännu inte är medlem, ta steget och kom med. Gud välsigne dig!

Stefan Sturesson
Ordf Shalom över Israel