Ship to Gazas humanitära hjälp bestod av två paket.

Propalestinska aktivister på ett svenskt fartyg har försökt och misslyckats med att bryta Israels sjöblockad av Gaza. Israeliska kommandosoldater bordade fartyget, sökte igenom det och dirigerade det till en israelisk hamn. 
Den israeliska militären kallade operationen oproblematisk. Aktivisterna anhölls och deporterades senare.

Bland alla konflikter i Mellanöstern var detta en bagatell men fick ändå viss publicitet. 
Flottiljen bestod från början av fyra fartyg men tre av dem vände om på ett tidigt stadium. Det fjärde fartyget, Marianne från Göteborg, stoppades och bordades.

Israels försvarsminister Moshe Yaalon konstaterade i efterhand att det inte fanns någon nödhjälp ombord. Detta var inte riktigt sant – men nästan. Talespersoner för organisationen Ship to Gaza har återkommande hävdat att Marianne var lastad med humanitär hjälp till Gaza. Ombedd att bevisa detta skickade en av organisationens medlemmar ett foto föreställande två paket. Det större sades innehålla en solpanel, donerad av den svenska tidskriften ETC och avsedd för ett sjukhus i Gaza, det mindre en andningsapparat för astmapatienter. Och sist men inte minst, sade talespersonen, var båten själv en hjälpsändning eftersom den skulle skänkas till ett fiskarkollektiv i Gaza.

Från israeliskt håll konstateras att 500 långtradare samma dagar passerar gränsen till Gaza från Israel med olika slags hjälp. Israel förser också Gaza med vatten och elektricitet.

Washington Post

Dödahavsfynd kan äntligen läsas

Ett förkolnat pergament från 500-talet e Kr har för första gången kunnat läsas av israeliska och amerikanska forskare.

Forskarna har med hjälp av avancerad teknik kommit fram till att pergamentet innehåller de första kapitlen ur tredje Mosebok i Gamla testamentet – som beskriver lagar för rituella offer.

Pergamentet som hittades på 1970-talet vid Döda havets strand beskrivs nu som det mest betydelsefulla fyndet som gjorts sedan dödahavsrullarna påträffades. Men tidigare försök att läsa det lyckades inte.

– Vi försökte att läsa det på rätt sätt, men utan framgång, säger Sefi Porat, israelisk arkeolog som var med vid den ursprungliga utgrävningen, till AFP. Med den tidens teknik hittade vi inte det som fanns dolt.

Dokumentet ska analyseras ytterligare, men redan nu beskrivs det av bibelforskare som helt revolutionerande.

Dagen

Vägrar bojkotta Israel

Det blir inte någon bojkott av israeliska varor på Varbergs tre Coopbutiker – styrelsen tänker inte verkställa årsstämmans beslut. Styrelsen motiverar sitt ställningstagande med att årsstämmans beslut i mars väckt många frågor om bojkotten är förenlig med Kooperativa förbundets stadgar och policy.

I ett pressmeddelande står det, enligt P4 Halland, bland annat att ”reaktionerna på den motion som bifölls på årets föreningsstämma har tydligt visat att Coop Varberg inte kan fatta kollektiva beslut som binder alla medlemmar i frågor som ligger långt ifrån verksamhetsidén”.

Tidigare i veckan sa Kent Wennberg, ordförande för Coop Varberg, till Dagen att årsstämmans beslut gällde och att det krävdes en extrastämma för att ändra beslutet. Men efter torsdagens extra styrelsemöte kom alltså beskedet att styrelsen inte tänker verkställa årsstämmans beslut.

P4 Halland uppger att ärendet ska tas upp för en ny diskussion vid nästa årsstämma och att styrelsen under tiden ska föra en dialog med medlemmarna för att få en gemensam syn på fallet och hur man bättre ska hantera den här typen av frågor.

Dagen

Hindrar judar att beträda Tempelberget

En mängd palestinska religiösa ledare – både muslimer och kristna – har nyligen hållit en presskonferens där de signerade en deklaration om att judar inte har rätt att beträda Tempelberget. Deklarationen har titeln ”Dokument rörande den heliga al-Aksamoskén”. Den protesterar mot uttalanden från Israel och Jordanien om att judar har rätt att besöka Tempelberget och mot att de båda länderna avtalat om att ha gemensam tillsyn över arkeologiska utgrävningar på platsen.

Deklarationen har initierats av Islams högsta råd vars ordförande är Jerusalems förre mufti shejk Ekrima Sabri.

Shejken förklarade på presskonferensen att den israeliska närvaron i Jerusalem är ”illegal ockupation” och att Israel inte har någon suveränitet över al-Aksamoskén. Helgedomen liksom området runt omkring, över och under den ”tillhör helt och hållet muslimerna”, enligt Sabri. Varken judar eller någon annan har någon rätt till platsen, ”inte till ett enda sandkorn”. Att beträda platsen skulle ses som en kränkning av de palestinska muslimernas rättigheter och som ett allvarligt övergrepp och ett vanhelgande av moskén.

 Jerusalem Post

Israel fördubblar vattenleveranserna till Gaza

Israel har beslutat att fördubbla vattenleveranserna till Gaza från fem miljoner kubikmeter till tio miljoner kubikmeter per år. Israel har också beslutat att öka leveransen av vatten till den arabiska befolkningen i Samarien/Judéen (Västbanken) samt till Jordanien.

Avraham Ben Yosef som är vicedirektör för Mekorot, Israels nationella vattenföretag, säger att tack vare avsaltningsanläggningar har Israel numera ett vattenöverskott och Israels avancerade vattenteknologier gagnar också Israels grannar. Under 2014 levererade Israel 57 miljoner kubikmeter vatten till den arabiska befolkningen i Judéen/Samarien samt 55 miljoner kubikmeter vatten till Jordanien.

Ljusa sidan