Varför sätts ingen press från Sverige på president Abbas att förhandla?

Lisa Abramowicz, generalsekreterare för Svensk Israel-information, skriver i en debattartikel om det upptrappade våldet under oktober månad och om president Abbas ovilja att komma till förhandlingsbordet. Lisa Abramowicz skriver: ”Israels premiärminister Netanyahu upprepar varje vecka till sin motpart, den palestinske presidenten Abbas: ’Kom till förhandlingsbordet, utan förhandsvillkor, så kan vi diskutera allt’. Men Abbas vill inte eller vågar inte inleda förhandlingar. Han skyller på bosättningarna och dess utbyggnad. Men det är ingen ursäkt för att inte förhandla. Bosättningarna kan det också förhandlas om.” Lisa Abramowicz skriver vidare: ”Det finns ett sätt att testa freds- och kompromissviljan på båda sidor. Den stavas förhandlingar.” Debattartikeln avslutas med att ifrågasätta varför inte Sverige ställer några motkrav på Abbas och staten Palestina. ”Varför sätts ingen press från Sverige för att få president Abbas att förhandla? Den av Sverige erkända staten Palestina får 1,4 miljarder svenska kronor, men motkraven lyser med sin frånvaro.”

Leif Lundberg

Israels Sverigeambassadör Bachman kritiskt till filmen ”Även döda har ett namn”

I ett öppet brev till kommunstyrelsens ordförande i Göteborg, Anneli Hulthén, skriver Israels Sverigeambassadör Isaac Bachman att filmen ”Även de döda har ett namn” borde stoppas och inte visas för elever i Göteborg.

”Det hade inte varit möjligt att göra en mer partisk och ensidig produktion”, skriver ambassadören i brevet, som också har sänts till utrikesminister Margot Wallström och utbildningsminister Gustav Fridolin. Å Israels vägnar kräver Isaac Bachman att ”Även de döda har ett namn” stoppas för användning i skolundervisning. ”Att introducera den här filmen – som presenterar karikatyrer av Israel och judar i en extremt falsk, enkelspårig och illasinnad tolkning av Mellanösternkonflikten – som en obligatorisk del av skolundervisningen, är bortom gränsen för vad som är anständigt och acceptabelt”, skriver Israels ambassadör. Filmen skildrar hur barnläkaren Henry Ascher sommaren 2011 deltar när Ship to Gaza försöker avsegla den grekiska hamnen Pireus med förnödenheter till Gaza.

Tidningen Dagen

Välbevarad vingård hittad i Israel

En stor och välbevarad 1500-årig vingård uppdagades efter våldsamt regnoväder i Saronregionen, meddelade Antiquities Authority i slutet av oktober. Saron är en fruktbar slätt som ligger mellan Medelhavet och Samariens höjder. Enligt arkeologen Alla Nagorski gjordes upptäckten för några veckor sedan efter att översvämningar och hagel hade stört utgrävningarna av en gasledning. Den norra delen av Saronslätten anses vara den mest historiska vinregionen i Israel och det är där de första rötter israeliska vin planterades i modern tid.

Israel idag och Jerusalem Post

Israels befolkningen nu är över 8,4 miljoner

Sedan Rosh haShana ifjol (det judiska nyåret red. anm.) har den israeliska befolkningen ökat med 158 000 personer, dvs 1,9 %. Judiska medborgare (6,3 miljoner) utgör 74,9 % av befolkningen. Arabiska medborgare utgör 20,7 % av befolkningen (1,746 miljoner) och övriga (dvs. kristna icke-araber och de som inte identifieras pga religiöst tillhörighet) utgör 4,4 % (366 000 medborgare). Enligt prognoser förväntas Israels befolkning överskrida 10 miljoner någon gång 2025-2030. Under 2015 föddes 168 000 barn i Israel och 42 000 medborgare har dött. Ungefär 32 000 personer invandrade till Israel och 28 000 av dem har invandrat genom aliyah. Detta innebär en ökning med 35 % jämfört med förra judiska året. De flesta har kommit från Ukraina (26 %), Frankrike (25 %), Ryssland (21 %) och från USA (9 %).

Israel idag

 Albumet från Auschwitz – ny utställning på Judiska Museet

Från den 8 november fram till den 28 augusti nästa år pågår utställningen ”Albumet från Auschwitz” på Judiska Museet i Stockholm. I förhandsinformationen om utställningen berättar museet bla: ”70 år efter befrielsen av Auschwitz-Birkenau visar Judiska Museet i Stockholm utställningen Albumet från Auschwitz med fotografier som skildrar ankomsten av en tågtransport med judar från Ungern i maj 1944. Det är de enda bilder som finns inifrån förintelselägret och därför helt unika. Att dokumentera ’den slutliga lösningen’ var förbjudet, så varför bilderna togs och sattes ihop till ett album med kalligrafiskt skrivna rubriker vet vi inte. Men vi vet att fotograferna var två SS-män.” Utställningen berättar också historien om den tidigare fången Lili Jacobs, om ”hur hon helt av en slump hittar albumet i en låda efter att ha flyttats från Auschwitz till lägret Mittelbau-Dora. Det innehåller bilder på henne själv, hela hennes familj, vänner och människor i den transport hon själv kommit med. Av hennes familj återstod ingen. Bara bilderna i albumet finns kvar som minnen av en hel bygd.” Judiska Museet har besöksadress Hälsingegatan 2 och har öppet söndag-fredag kl 12:00-16:00, lördagar stängt.

Leif Lundberg och Judiska Museet