Välkommen att delta i en kurs i Bibelhebreiska för nybörjare. Vi har nu 22 anmälda! Spännande att så många nappat!

Kursen hålls i samarbete med Lärjungagården.

Vi möts via Zoom två-tre gånger per månad en bestämd kväll i veckan. Dag bestäms när deltagare anmält sig så att det passar de flesta. Kursen kommer att löpa under minst två terminer och längre om det finns intresse.

Mötena spelas in så att man kan se dem i efterskott.

Vi använder oss av Nava Bergmans kursbok: Kursbok Till kursboken hör en övningsbok: Övningsbok

Vid intresse kan vi snare starta en fortsättningsgrupp och en kurs i moderna hebreiska också.

Anmäl dig genom att skicka epost till verksamhetsledare på Lärjungagården.

Vill du veta mer kan du ringa 0709-91 97 60!

Jag som leder kursen heter Per-Olof Hermansson, och är ordförande i Shalom över Israel, och verksamhetsledare på Lärjungagården.

1977 var jag ett halvår på Kibbutz Ein Dor, och gick då Ulpan Aleph-Bet, och lärde mig grunderna till modern hebreiska.

Jag har en Fil.Kand med Hebreiska som huvudämne, och en Teol.Kand. med GT och NT som huvudämne. Båda från Uppsala Universitet.

1981-1982 studerade jag på Hebrew University i Jerusalem. På sommaren 1981 gick jag på universitetets Ulpan i två månader, och avlade sedan Hebrew exemption exam (HaPtor) så att jag fick studera med israelerna med hebreiska som undervisningsspråk. Fokus vara tidiga judiska texter, t.ex Mishna, Talmud, Aggada, Midrasher och texterna från Qumran.

Jag har uppehållit min hebreiska genom regelbundna studier genom åren, och är idag doktorand i Gamla testamentets exegetik vid Åbo Akademi.