Lördagen den 19 mars hölls ett seminarium i Uppsala med temat:

Över 1000 år av kristen antisemitism som skymmer

Kyrkans judiska rötter

Docent Anders Gerdmar, beskrev antisemitismen genom kyrkans historia, hur den började tidigt, och alltmer fjärmade kristenheten och teologin från judendomen. Antisemitismen har präglat mer eller mindre alla ledande teologer under kyrkans historia, och det ledde till en kulmen i nazi-Tyskland, då tyska teologer ville avjudaisera Bibeln, psalmboken och den kristna tron.

Docent Johan Sundeen, presenterade sin rapport ”När teologi blev 68-ideologi”, hur unga teologer tog plats i Kyrka och akademin och genomförde en omstöpning av kristen tro till politisk ideologi, och som utmynnade ut i att synen på Israel svängde från att vara positiv, till att bli pro-palestinsk och anti-israel och i många fall direkt anti-semitisk.

Teol. Dr. Annika Borg, berätta om sin rapport om Israel och judendomen i Svenska kyrkans dokument, och hur biskopar, kyrkomötet och Svenska kyrkans ledarskikt låtit anti-sionistisk och antisemitisk ideologi genomsyra ställningstaganden och dokument kring frågor om Israel och Palestina.

Dagen avslutades med ett panelsamtal med frågor och inlägg från publiken, som leddes av Teol. Dr. Göran Lennartsson.

Seminariet arrangerades samarbete med Claphaminstitutet och Skandinavisk Teologisk Högskola

 

Vi lägger ut glimtar ur konferensen här, och på Facebook/Instagram, och alla föredrag kommer visas på Kanal 10 senare.