Utbildningen börjar inom familjen

Detta nummer av Shalom över Israel handlar om utbildningskulturen i Israel. Du kommer bland annat att kunna läsa artiklar om hur skolan fungerar i Israel

idag, Skriften och studiet på Jesu tid och utbildningstraditionen i Moseböckerna. Ledaren lyfter fram utbildningenskulturens stora betydelse för det judiska

folket och den välsignelse den medfört för den övriga världen. Winston Churchill sade att inga andra städer har betytt mer för mänskligheten än Aten och Jerusalem. Grekland är ju känt som den västerländska kulturens vagga men om vi tänker efter vad det judiska folket bidragit med till världen måste vi ge Churchill rätt. Judarna har bidragit med filosofi, medicin, konst och musik. De har bidragit med teknologi, forskning och litteratur. Detta märker vi inte minst när ser på alla nobelpris genom åren som gått till judar.

Att berätta för sina barn

Den vane bibelläsaren vet att Gud i Moseböckerna förbereder Israels folk på att gå från slaveri till frihet och att bygga en nation. Ett sätt som Gud använder i denna process är att instruera föräldrar om att berätta för sina barn om folkets historia och lärdomar, jämför till exempel 2 Mos 12:26-27, 13:8, 14 samt 5 Mos 6:4-9. Det finns säkert olika anledningar till att Gud gör det men en anledning är definitivt att Gud bygger långsiktigt. Han bygger en kultur och han till och med uppmuntrar barnen och föräldrarna att ha en dialog så att kunskapen inte bara blir något utanpå utan integreras i barnet/personen.

En civilisation som glömmer var man kommer från, som glömmer sin identitet, kommer inte tycka att det viktigt att kämpa för att rädda den frihet som tidigare generationer vunnit. De kommer inte heller ha modet och se meningen med att kämpa för friheten. Därför är det som Gud lär genom Moseböckerna viktigt i varje tid och för varje folk.

Utbildning i rättvisa och rättfärdighet

Den utbildningskultur vi finner inom judendomen börjar alltså inom familjen. Den kan inte delegeras bort till skolor utan behöver vara en del av vardagen och genomsyra hela livet. I stället för att bygga en stark armé eller vackra monument byggde Gud genom Mose människor som kunde hantera friheten Han vunnit åt dem. Redan det är något för oss att fundera över. Det som barnen utbildas i genom Moseböckerna och hela Bibeln är bland annat rättvisa, rättfärdighet, nåd, godhet och medlidande. Alltså allt det som grundar ett gott samhälle.

Den som följer med lite runt vilken studieplan som gäller på de skolor som UNRWA driver och där palestinska elever går, vet att barnen tyvärr inte får tillgång till samma grund för vare sig värderingar eller utbildning. De lär sig i stället att slåss och döda för att nå frihet. Sorgligt nog kommer detta koncept inte att leda till frihet för barnen eller till en civiliserad kultur och ett värdigt samhällsbygge.

Konferens i Malmö

I dagarna när detta skrivs ser vi fram emot Malmö Internationella Forum för hågkomst av Förintelsen och mot Antisemitism. Konferensen går under namnet Remember React (Kom ihåg-Reagera). Svenska regeringen med statsminister Stefan Löfven i spetsen har bjudit in stats och regeringschefer från ett 50-tal länder tillsammans med forskare och experter. Syftet är att inte glömma Förintelsen och att utbilda om Förintelsen eftersom ögonvittnena inte lever så länge till. Målet är också att samtala om och uppmärksamma antisemitism på sociala medier och bekämpa antisemitism i stort. Tänk om vi som mänsklighet, genom att erkänna och hedra den judiska kulturen och dess sam-
spel med andra kulturen, kunde vara med och bidra till att antisemitismen minskar.

Tack

Vi i styrelsen vill passa på att tacka Leif Lundberg för all tid, energi och kärlek han lagt ner i arbetet som redaktör och sekreterare i föreningen. Vi önskar Guds välsignelse över dig, Leif.

Vi tackar också Sigvard Lindgren för de många år han varit föreningens kassör och är glada över att han fortfarande är med som styrelseledamot.

 

Helen Marmros, styrelseledamot