Antisemitism i kyrklig förklädnad

Att antisemitism frodas i samhälle och kyrka fick vi ett bevis för idag, när jag skriver denna ledare. Svenska kyrkans högsta beslutande organ, Kyrkomötet, tog beslut om att utreda frågan om Israel som stat gör sig skyldig till apartheid!

Ett antal ledamöter från olika nomineringsgrupper, bl a Centern och socialdemokraterna, men tyvärr även POSK (Politiskt obundna i kyrkan), vill utreda frågan.
Detta är mycket märkligt i en tid när regeringen har försökt närma sig Israel efter en lång tid av kyliga
relationer mellan Sverige och Israel, efter Sveriges erkännande av Palestina som stat.
Svenska kyrkan har ju också under lång tid utmärkt sig med ensidiga fördömanden av Israel, krav på bojkott av Israeliska produkter från tunga kyrkliga företrädare med mera.
Antisemitismen döljer ofta sitt brutala ansikte just under täckmanteln ”kritik mot staten Israel”.
Det är glädjande att biskop Sören Dalevi protesterade på kyrkomötet mot beslutet. Det borde naturligtvis ha varit fler, men i efterskott har flera biskopar anslutit sig till kritiken och sent är bättre än aldrig.

Bred presentation av kyrklig antisemitism

I detta nummer kommer du få en bred presentation av antisemitismen idag. Bland annat genom artikeln om Johan Sundéns forskning i ett projekt som Claphaminstitutet bedrivit, och som Shalom över Israel stöttat genom stipendier från en fond som vi haft avsatt för utvecklingsarbete.
I deras forskning visas tydligt att en stor del av den nutida antisemitismen i kyrkan stammar ur en marxistisk analys: Israel bedöms som en västeuropeisk kolonialmakt som beslagtagit ett land av en svag, underlägsen urbefolkning.
Detta skrev jag om i en av mina första ledare när jag blivit ordförande i Shalom. Nu är det vetenskapligt belagt.
Antisemitism, hatet mot judar som folk, har funnits under hela den historia som vi kan överblicka, och har sedan kyrkans begynnelse, tyvärr, också frodats i kyrkan.

Roten som bär oss

Du som är medlem, eller prenumerant, är del av en viktig motrörelse: Shalom över Israel. Med ert stöd kan vi strategiskt och fokuserat motarbeta detta inom kristenheten.
Genom tidningen kan vi undervisa om hur judisk vår kristna tro är. Och vilka konsekvenser det får (borde få om man tar sanningen på allvar). Det skall inte finnas någon skiljemur mellan Jesus-troende och det judiska folket, vi har ju blivit inympade i den judiska roten! Hur skulle vi kunna hata den rot som bär oss?
Hjälp oss att ta ställning och påverka beslutsfattare inom kyrkorna i Sverige!

Jag vill sluta med att skriva ett stort TACK!

Vi har i tidigare nummer berättat om den kärva ekonomiska situation som vi befinner oss i, och jag kan med glädje konstatera att under de senaste månaderna har antalet gåvor som är lite större än normalt ökat. De stöden är viktiga!

Värva gärna nya medlemmar och prenumeranter så att vi står starka i denna så viktiga tid!
Se annonsen på baksidan av denna tidning för mer information om hur du kan värva dina vänner.

Återigen tack för ditt engagemang!

Per-Olof Hermansson, Ordförande Shalom över Israel