Guds rena lamm

Att göra politik av julen är vad en del av kyrkans folk ägnar sig åt. Dagens politiska situation i Israel lyfts in i berättelsen om Jesu födelse och händelserna i Betlehem. Shaloms ledare tar avstånd från detta och menar att vi ska låta julen vara den högtid den egentligen är – en högtid då vi firar Jesu födelse och vad det betyder för oss.

Vi närmar oss jul, en högtid som också börjar kallas för köpmännens högtid. Annonserna trummar in ”julens budskap”: köp, köp, köp. Hemma har vi julmat, julstädning, julgodis, stress och åter stress. Men varför vi firar jul kommer kanske i skymundan; att Jesus kom till världen för din och min skull.

 

Fanns Palestina på Jesu tid?
Jag undrar även om en del av kyrkorna har glömt bort vad som är viktigast under julen. Det spända läget i Israel har gjort att de hellre (kanske omedvetet) fokuserar på denna konflikt än vad som är viktigast under julen. Ett exempel som visar detta:

Strax före jul kommer lille Sven glad hem från Kyrkans barntimmar. Svens ögon tindrar:

– Titta vad jag fått, säger Sven, och visar en liten bok, Sanna och Farmor firar jul. En bok där Farmor berättar för Sanna: ”För länge sedan i ett land som hette Palestina bodde Maria och Josef. De skulle bli föräldrar”. Svens föräldrar fick nu läsa för Sven och förklara var Palestina ligger.

Helt plötsligt dras fokus bort från Jesusbarnet till en politisk fråga; är det riktigt att det fanns ett land som hette Palestina på Jesus tid? I våra Biblar stod det ”Palestina på Jesu tid” fram till 1970. Men nu har det ändrats till ”Israel under Jesu tid”. Varför går inte författaren på samma linje utan använder en felaktig beteckning på landet där Jesus föddes? Se fotnot.

 

Muren viktigare än budskapet om Jesus
Några veckor senare går Sven med sin familj till kyrkan på julafton. Kyrkoherden talade till barnen om Jesu födelse, om Betlehem. Under största delen av pratstunden med barnen pratade kyrkoherden om muren i Israel. En mur som inte fanns på Jesu tid. Kyrkoherden säger att:

– Det är en mur som idag skiljer människor åt. Där folket i Betlehem är förtryckta av Israel och måste köa vid checkpointen. Kyrkoherden följer vad vår förre ärkebiskop skrev i bönboken En vandring till Betlehem för några år sedan: ”Om Jesus skulle födas i år skulle han inte födas i Betlehem. Maria och Josef skulle inte släppas in vid checkpointen, inte heller de tre vise männen, och herdarna skulle vara fast innanför murarna och inte få lämna Betlehem…. ”

 

Fokus på Jesus – inte politiken
Vi måste nu fråga oss varför vi inte kan ha fokus på Jesu födelse? Varför skall vi inrikta oss på politik och inte på vad Jesus har gjort för oss. Många kyrkor har fått upplevt att om de predikar Jesus kommer ännu fler folk till kyrkan. Tänk om vi på julafton skulle utgå från påskpsalm 143: ”Guds rena lamm oskyldig på korset för oss slaktad”, en psalm från 1500-talet.

Men vad finns det då för koppling mellan Betlehem, Jesu födelse och Påsk? I Betlehem födde man upp en del av de får som skulle offras i Templet under Påsken. När Påsken närmade sig fördes djuren från Betlehem upp till Jerusalem för att slaktas. De fördes in genom Fårporten till Betesdadammen där man tvättade dem. Jag tror att psalmförfattaren sett denna koppling. En koppling som är fantastisk, att Jesus kom till oss för våra synder, Guds rena lamm.

Enligt traditionen kom Jesus in genom Fårporten, sista gången Jesus kom till Jerusalem. Är inte liknelsen slående, Jesus född utan synd – Guds rena offerlamm. Det är väl detta som vi ska fokusera på och föra vidare, ut till våra medmänniskor, att Jesus föddes bland de andra offerlammen i Betlehem.

 

Varför firar vi jul?
Åter till frågan om varför vi firar jul. Reflekterar vi över den? Tar vi oss tid att sitta ner och tänker efter så att bibelordet blir levande i oss, att julevangeliet får ”ta sin boning” i oss, ett evangelium som bubblar av glädje och som det står i Luk. 2:10: ”En stor glädje för hela folket”.

Det är precis det uppdrag vi har enligt Jesaja och Lukas, att vi ska ”predika glädjens budskap för de fattiga”. Evangeliet som vi är kallade att predika kan sammanfattas med orden: Jesus föddes i Betlehem som människosonen ibland oss för att gå på offrets väg till Golgata. För att på Golgata kors dö för din och min skull, för att vi ska få vara tillsammans med Jesus i all evighet.

Är inte detta något att glädjas och vara tacksam över?

Jag vill med dessa rader önska dig en
God och Välsignad Jul

Jonas Lönngren
Styrelseledamot i Shalom

 

Fotnot: Området på Jesu tid hette Judeen och Galileen. Namnet Palestina fick området först år 135 när romarna krossade Bar Kochba-upproret och körde ut judarna.