Israels teknologiska överlägsenhet 
ger landet global politisk makt och 
inflytande

Israels teknologiska kunnande sprider sig över världen och de världsledande teknikbolagen etablerar sig i Israel. Detta öppnar även upp nya och viktiga kontakter med stora länder som Kina och Indien. Detta leder också till att BDS-rörelsen får allt svårare att få 
gehör för sina försök för en bojkott av israeliska produkter.

Israel är världens politiska mobbingoffer, vilket vi ser i omröstningar i FN och Unesco med mera. BDS-rörelsen försöker förmå länder och företag att bojkotta Israel och israeliska produkter. Intressant nog finns det en motsatt trend: Israel får alltmer politisk makt och inflytande utifrån sin ledande teknologiska position. I en bok beskriver författaren David Rosenberg detta. (1)

Teknikbolagen etablerar sig i Israel

En del av den teknologiska framgången har redan beskrivits i boken Start-up Nation som visar att och hur Israel blivit ett ledande land inom farmaceutik, programvaror, telekom, säkerhetsteknik, chiptillverkning, krigsindustri med mera.

I stort sett alla världsledande teknikbolag (över 300 stycken): Intel, Google, Microsoft, Apple, HP, IBM, General Electric, BAE, och även svenska bolag, som Volvo, har etablerat viktiga utvecklings- och produktionscentra i Israel. Detta för att utnyttja den kreativitet och innovationsförmåga som Israels befolkning visat sig ha.

Enligt Global Innovation Index (GII) ligger Israel på 
– 11:e plats 2018
– 7:e plats baserat på antalet patent
– 3:e plats när det gäller andel av BNP som satsas på forskning och utveckling.

Hälften av alla satsningar på forskning och utveckling står de utländska bolagen för. Tyvärr leder det inte ofta till stora inhemska producerande bolag.

Vill ha del av Israels kunnande

Rosenbergs bok tar analysen ett steg vidare: vilka politiska konsekvenser detta har lett till och alltmer för med sig. Alltfler länder vill samarbeta med Israel för att få del av det teknologiska försprånget. Det är till exempel länder som Kina och Indien, som politiskt ofta tar ställning för palestinierna i den politiska konflikten, men ekonomiskt och tekniskt satsar på samarbete med Israel! Kina ligger på 17:e plats på GII-listan, men satsar nu på ett fördjupat samarbete med Israel, bland annat genom att tillsammans starta Technion-Israel Institute of Technology i Guangdong i Kina, planerat för 5 000 studenter.

I Indien (nr 60 på GII-listen) har Israel blivit en av de fyra största leverantörerna av krigsutrustning (och Israels försvarsteknik röner framgångar även i väst, till och med i svenska upphandlingar på sistone). Men även inom områden som jordbruksteknik, vattenteknik och cyberteknik vill de ha del av Israels kunnande.

BDS-rörelsen får problem

Allt detta leder till att BDS-rörelsen får allt svårare att få praktiskt gehör: man kan helt enkelt inte bojkotta ledande produkter som Apple, Intel, Google, Microsoft och Amazon. Utan man har fått nöja sig med att bojkotta några små, udda konsumentprodukter, artister och akademiska framträdanden.

Parallellt med det inflytande som teknologin ger Israel har även landet på sistone fått alltfler politiska öppningar i länder som tidigare varit avståndstagande, även hos muslimska länder som Tchad (vars president nyligen besökte Jerusalem). Det ryktas om att även Bahrain, Sudan och Saudi-Arabien har underhandskontakter för att normalisera förbindelserna. Flera länder (Guatemala, Paraguay, Brasilien, Rumänien med flera) planerar att flytta sin ambassad till Jerusalem, en politisk framgång för Israels regering.

Låt oss hoppas att Israels framgångar fortsätter, till gagn för både Israels befolkning och resten av världen!

Per-Olof Hermansson
Ordförande i Shalom över Israel

(1) David Rosenberg. ”Israel´s Technology, Economy, Origins and Impact”. Palgrave Macmillan, 2018, 275 sidor.