Antisemitism

I samband med Förintelsens minnesdag tar månadens ledare upp antisemitismen. Den förminskas idag och kläs i andra ord när man jämställer antisemitismen med allmän rasism. Den kristna kyrkan går inte heller fri från antisemitism. Redan den tidiga kyrkan slog in på anti-judisk bana och ersättningsteologin som säger att den kristna kyrkan är det nya Israel har djupa rötter inom kristendomen.

Nyligen uppmärksammadesFörintelsens minnesdag med samlingar och manifestationer över hela Sverige.

Antisemitism idag både förminskas och kläs i andra ord. Det är en förminskning när man jämställer allmän rasism, islamofobi med antisemitism. Detta görs tyvärr även på Förintelsens minnesdag, då man i tal och skrift i samband med fördömande av antisemitism samtidigt tar fram rasism och islamofobi. Men främlingsfientlighet och rasism bygger på rädsla för det okända, det annorlunda och avvikande; men idag i Sverige så kan man inte säga att hatet mot judar bygger på att de är annorlunda eller okända. Det bygger på att de är judar. Den tidiga kristna kyrkan slog tyvärr in på en bana där anti-judiskhet kom att karaktärisera kristendomen – och fortfarande gör till stor del; fastän ofta i förklädnad.

Hatet av judarna

Förintelsens minnesdag är en särskild dag då vi skall minnas hatet av judarna och det fruktansvärda, mekaniserade dödandet som skedde – bara för att de var judar. Inget folk i världen har hatats och förföljts så systematiskt som judarna. Och att klä antisemitism i andra ord och bilder, till exempel anti-sionismen, anti-Israel, bojkott av israeliska konsumentprodukter (man vågar inte bojkotta allt, det skulle göra livet i väst näst intill omöjligt) ändrar inte det faktum att det är ren och skär antisemitism om än i ”förskönad” form.

Krossa Israel

Vilket annat land i världen är man totalt ”anti”? Om det gäller diktaturer av olika slag är man mer eller mindre kritisk. Men Israel vill många, alltför många, till och med förgöra som judisk stat. Många muslimska länder, till exempel Iran vill aktivt verka för att Israel krossas, och alla judar fördrivs. Död åt Israel kan man fortfarande idag få se på TV i rapporter.

Och att till och exempel Unesco försöker undergräva det faktum att det judiska folket har funnits i Jerusalem sedan flera tusen år. Det är antisemitism, och går därutöver mot all vetenskap, historisk och arkeologisk.

Martin Luther King var tydlig när han sade: ”When people criticize Zionists, they mean Jews. You’re talking anti-Semitism.” (När folk kritiserar sionister så menar de judar. Du talar om antisemitism.)

En irrlära

Att kristna idag är antisionister (förklädda antisemiter) bygger på en ersättningsteologisk hållning: ”Den kristna kyrkan är det nya Israel och har ersatt judarna som Guds folk. Det gamla förbundet gäller inte längre, utan nu finns ett nytt förbund mellan Gud och kyrkan.”

Men det är en irrlära, Guds förbund med sitt folk skall inte upphöra så länge ordningen med natt och dag består, säger Gud själv i Jeremia. Vi kristna har av nåd fått bli inympade i Guds nya förbund med sitt folk, och har inget att förhäva oss över.

Per-Olof Hermansson
Ordförande i Shalom över Israel