Gud utvalde ett folk och ett land

Vi har mycket att tacka det judiska folket för. Men vi ser också med smärta hur illa behandlade och förföljda de blivit genom historien. Vi ser även i vår tid hur det judiska folket i stora skaror återvänder till sitt fädernes land och att sionismen inte är något dåligt utan en välsignelse också för hedningarna.

Det bibelord som nästan alla kristna kan utantill är Johannes 3:16. Gud älskar alla människor så mycket att han sände sin son, Jesus, judarnas Konung, Messias, för att vi inte ska gå förlorade utan ha evigt liv. Detta sker inte i ett vakuum utan det finns en linje, ett sammanhang. Gud började processen med att kalla Abraham, 1 Mos 12: Gud sade till Abraham att gå ut från sitt land och sitt folk/familj till ett land som Gud skulle visa. Gud utvalde alltså en familj som sedermera blev ett folk och gav dem ett land. Relationen mellan folket och landet är uppenbarligen viktigt för Gud och då behöver det vara av intresse även för oss.

Sionismen – en välsignelse
En av nyckelverserna i sammanhanget med Abraham är 1 Mos 12:3. Gud säger att han ska välsigna alla folk, alla släkter på jorden, i Abraham. Detta ser vi hända först genom Josef då egyptierna blev välsignade. Samma sak hände när Gud genom Daniel och hans vänner välsignade babylonierna. Drygt 500 år efter att folket kommit tillbaka till landet föddes Jesus. Ytterligare en kort tid efter Jesu död fick judarna åter lämna landet. I vår tid håller missionsbefallningen på att gå i uppfyllelse och evangelium, det glada budskapet, predikas för alla folk. Vi noterar i detta sammanhang att det judiska folket återigen i stora skaror återvänder till Israel. Det är alltså en stark koppling mellan landet och folket. Vi kan fundera på om det var Guds tanke att i vissa tider separera folket från landet och på detta sätt välsigna andra folk genom dem… Paulus antyder det i Rom 9-11 kap.
     Sionism handlar om att folket, judarna, ska återvända, till landet, Israel. Sionism är utifrån resonemangen ovan således inte något dåligt för andra folk, utan sionism är en välsignelse.

Gud avskiljer
Genom att utvälja det judiska folket har Gud skiljt dem från andra folk. Att Gud avskiljer, differentierar, betyder inte att Han degraderar andra folk utan att Han kompletterar. Det är ungefär som Gud gjorde när Han skiljde land och hav i skapelsen. Vi ser hur Gud kommunicerat sina perspektiv till det judiska folket och hur den judiska kulturen bland annat lärt oss vad frihet från slaveri innebär, vilken betydelse reflektion och att minnas har, men också skillnaden mellan vad som är heligt och vad som inte är det. Vi har mycket att tacka det judiska folket för. Men vi ser också, med påtaglig smärta, hur judarna genom att vara just annorlunda och inte ställa upp på nationers krav på att skapa enhetskulturer, genom att inte anpassa sig utan hålla kvar vid sina traditioner, blivit illa behandlade och hatade.
    
Detta folk – judarna – ska vi alltså titta lite närmare på i detta nummer. Vilka är de? Hur har de sett ut igenom historien? Vilka bor i Israel idag? Hur förhåller de sig till varandra? Hur ser det ut inom olika delar av samhället? Vi ska få glimtar av judar från lite olika delar av världen som berättar hur det är att leva i Israel.

Shalom över Israel 2021
Under vintern/våren kommer du alltså att kunna läsa om ”Folket” och ”Landet” i de två första numren av Shalom över Israel. Det är stora och innehållsrika tema och vi kommer att belysa dem utifrån olika perspektiv. Övriga tema under året kommer bland annat att vara Torah, Fredsavtalen och judisk utbildningskultur.
    
Vi har successivt dragit ner antal nummer av tidningen. Under många år hade vi elva lite kortare nummer per år. 2020 drog vi ner till åtta nummer och nu 2021 har styrelsen beslutat att ge ut sex nummer per år men istället utöka antal sidor. Vi vill kunna fördjupa resonemangen, ge flera och olika perspektiv samt dessutom få möjlighet att ha med ämnen som arkeologi, vardagsliv och nyheter från Israel i varje nummer. Från och med nästa nummer, som kommer ut i april, kommer vi att ha 32 sidor.
    
Vi önskar dig välsignad läsning och vill gärna att du hör av dig och återkopplar till oss. Vi är tacksamma för kritik, både positiv, utvecklande och konstruktiv.

Helena Marmros
Styrelseledamot i Shalom över Israel

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather