En extra tidning att ge bort

Årets sommarnummer är på hela 32 sidor. Ett välfyllt nummer på Temat Shalom över Israel – vår vision. Du får också en extra tidning som vi önskar att du ger bort till någon som är intresserad av Israel eller behöver få mer kunskap om vad Bibeln säger om Israel och det judiska folket.

Du har i din hand ett välfyllt nummer av Shalom över Israel, med dubbelt antal sidor mot normalt. Vi vill i detta nummer presentera Shalom över Israel, både för alla våra vanliga läsare, men särskilt för nya läsare. Vi vill nå ut till nya kretsar i våra församlingar i Sverige.

Ett exemplar att ge bort
Därför skickar vi också ut två exemplar till varje medlem och prenumerant, och ber dig ge ditt extra exemplar till någon som du tror kan vara intresserad av Israel, vill hitta projekt att stödja i Israel, vill veta mer om den messianska rörelsen eller kristendomens rötter i judendomen. Ge den gärna till någon i din församling, till pastorn, ungdomsledaren, diakonen eller någon i ledningen! Eller till någon som inte är medlem eller prenumerant, men som du vet kan vara intresserad!

Shalom och projekten
I tidningen har vi artiklar om riksorganisationens arv efter grundaren Hanoch Gerstel, Sällskapets historia, Shalom över Israels vision och hur vi vill arbeta framöver. Dessutom presenteras rapporter och vittnesbörd från våra prioriterade projekt direkt av de ansvariga i Israel: Bibelsällskapet i Israel, Shaare Zedek Medical Center, Jaffainstitutet och Israel College of the Bible. Vi publicerar också vår verksamhetsberättelse och vårt bokslut som senare fastställs på kommande årsmöte.

Recension och teologi
Utöver detta har vi flera intressanta artiklar: författaren Bengt G Nilssons nya intressanta bok ”Israel & hennes fiender” recenseras. I artikeln Kristendomens judiska rötter ges en genomgång av hur kristendomen ursprungligt växt fram som en inomjudisk rörelse, med en judisk tro, och vad det får för konsekvenser för vår tro idag. I frågespalten tar Andreas Johansson upp frågan om vad uttrycket ”tills hedningarnas tider är fullbordad” betyder. Och på språksidan berättar han vad ’Mose korg’ egentligen betyder.

Frågan om mission
Andreas Johansson, präst, och mångårig ansvarig i Israel för norska Israelmissionens arbete i Israel tar i en artikel upp frågan om mission bland judar. Från början när Hanoch Gerstel började sitt arbete var detta en självklarhet, att judar måste få höra evangeliet om Jesus som Messias. Efter andra världskriget och på grund av Förintelsen kom denna fråga att tonas ner, något som Herti Dixon också berör i sin artikel om arvet efter Gerstel. I och med den växande messianska rörelsen i Israel tror vi att vi åter behöver lyfta dessa frågor, och stödja våra messianska syskon i deras arbete att göra Messias känd. Ett led i detta är också att vi tror att vi som enskilda kristna, men framförallt våra församlingar, behöver knyta närmare kontakt med messianska församlingar i Israel och enskilda messianskt troende, både judar och araber.
Vi tror att återupprättandet av Israel som ett folkhem för alla judar är en del av Guds plan, och uppfyllandet av bibliska profetior, och därför vill vi i en tid där Israel sviks och baktalas stå upp för Israel och även stödja sekulära och ortodoxa projekt i Israel. Detta som ett led i vår kärlek till Guds folk!

Per-Olof Hermansson
Ordförande i Shalom över Israel

P.S!
Shalom över Israel nr 4/20 kan du läsa gratis på vår hemsida. Se första sidan.