70 år en bedrift

Israels 70 års jubileum har firats runt om i Sverige under april och maj. Vi har nyligen passerat den 14 maj då det var exakt 70 år sedan staten Israel proklamerades, enligt vår gregorianska kalender. Den 18 april hölls en manifestation för Israel på Gustav Adolfs Torg i Göteborg och några dagar senare en Israeldag i Nimbuskyrkan på Öckerö. Vid båda tillfällena medverkade Shalom över Israels styrelsemedlem Annelie Enochson med ett tal som vi gärna vill dela med oss av till Shalom över Israels läsare.

Grattis Israel på 70 årsdagen!

Vi gläds över att få vara här och fira denna milstolpe i ditt lands historia. 70 år av utsatthet, umbärande och med fientliga grannar.

Men du, Eretz Israel, har inte bara överlevt ett antal krig som ville utplåna dig. Under denna tid har du fått öknen att grönska, städer att blomstra och landet att utvecklas till en lysande demokrati som ligger i framkant när det gäller teknisk utveckling. Som en ljuvlig oas finns du, Eretz Israel, i en för övrig mörk omgivning av länder.

Tack Eretz Israel för att du gjort en skillnad i världen under dessa 70 år.

Tack Eretz Israel för alla nobelpristagare som varit medborgare i ditt land. Totalt har det kommit tolv stycken nobelpristagare från Israel under dessa 70 år.

Tack Eretz Israel för alla innovationer som du gett vår värld. Tack för vad dina forskare gett världen i form av medicinsk-, dator- och säkerhetsteknik.

Tack Eretz Israel för dina patent inom medicin som hjälper mot MS och cancer. 25 procent av världens innovationer inom livsvetenskap/medicin har israeliska rötter. Vad världen vore fattigare utan dina uppfinningar som USB-minne, appen Waze som ger realtidsinformation om bästa körvägen samt inte minst den senaste populära leksaken fidget spinnern.

Tack Eretz Israel för din unika vattenteknik. Denna vattenreningsteknik som förvandlar saltvatten till dricksvatten. Tre stora avsaltningsanläggningar finns i Israel varav en är världens största i Hadera. Inom en nära framtid räknar man med att dessa anläggningar kommer att stå för 40 procent av Israels vattenbehov. Israel är också världsledande inom återvinning av avloppsvatten då 85 procent återvinns och används för jordbruk.

Tack Eretz Israel för att du är en nation som värdesätter kunskap och bildning. Tack för din höga bildningsnivå på universitet och högskolor – Israel är den tredje mest utbildade nationen i världen. Israel är den främsta nationen när det kommer till investeringar i forskning och utveckling. Den främsta när det gäller antalet riskkapitalinvesteringar per invånare samt den främste när det gäller börsnoteringar på teknikbörsen Nasdaq.

Tack Eretz Israel för att du är en fristad och ett hemland för alla världens judar. Nu när antisemitismens fula tryne åter visar sig på Europas gator och i media, ja, över hela världen, så finns Israel som en öppen famn och en trygg hamn för att ta emot världens judar. En plats och nation som är deras och som kommer så att vara.

Tack Eretz Israel för att du tar väl hand om alla turister som kommer till dig. Förra året ökade antalet turister med 25 procent jämfört med 2016. Israel är ett land där alla trosinriktningar får plats, utvecklas och bidra till landet. Det enda land i Mellanöstern där de kristna ökar i antal.

Tack Eretz Israel för att jag får vara din vän och tro på din framtid!

Annelie Enochson
Styrelseledamot i Shalom över Israel