Avgörande för vår trostolkning

Att vår tro är ett judiskt arv, vad betyder det för oss? I detta nummer vill vi lyfta fram vad det får för betydelse att Jesus var jude, levde ett helt judiskt liv i en judisk kontext. Att kristendomen är tron på Israels Gud, att hela Bibeln är judisk.

Numret som du nu har fått är ett innehållsrikt nummer med ett mycket viktigt tema: vårt judiska arv. Några säger våra judiska rötter. Vi kan också prata om bakgrunden och grunden till vår kristna tro. Oavsett vilken beteckning vi väljer så är det avgörande för vår trostolkning att vi utgår från Gamla testamentet och den hebreiska Bibeln när vi läser Nya testamentet och försöker förstå vad Jesus, evangelisterna och Paulus med flera menade med det de sade och skrev.
     Om vi förvaltar arvet, eller bygger på denna grund, så blir vår tro mer autentisk och mer hållbar. Förskingrar vi arvet eller bygger på annan grund förändras vår tro och den kommer inte att hålla över tid.

Ett i Kristus
I detta nummer får du läsa om hur Andreas Johansson, präst i norska DELK-kyrkan, fick en ny förståelse av sin identitet när han upptäckte att han vara hednakristen och vad det betyder. Du får undervisning om vad Namnet över alla namn är, vad frasen Jesus är HERREN innebär. Tuvia Pollack från Bibelsällskapet i Israel berättar om att frälsningen gäller ”först för juden, sedan för greken” och att tron på Jesus är judisk. Kristendomen är tron på Israels Gud. Hela Bibeln är judisk.
    
Andreas Johansson undervisar om fyra olika sätt hur man inom den kristna kyrkan har sett på relationen mellan judendomen och kristendomen och relationen dem emellan. Andreas avslutar artikeln med en beskrivning av en biblisk modell. Göran Lennartsson bygger vidare och skissar en modell utifrån samma tanke: från början var messiastroende judar och hednakristna ett i Kristus (Messias), och hednakristna har fått ta del av Israels förbund. Han beskriver hur judisk den första församlingen var i alla sina bruk.

Uppmaning till samarbete
Annika Borg fortsätter sin serie om Svenska Kyrkans anti-israeliska agenda. De vill föra utrikespolitik, och ofta utan teologisk reflektion. Vi kommer att återkomma med inblickar i den forskning som hon och docent Johan Sundén genomför när de undersöker svenska trossamfunds syn på Israel, hur den förändrats och vad som bidragit till det.
    
Stefan Dozzi, Generalsekreterare på Vänskapsförbundet Sverige-Israel berättar om vad de gör för att påverka Israelbilden i Sverige – och uppmanar oss i olika organisationer att samarbeta!
    
Några artiklar från Israel finns också: På kultursidan får du läsa om några spännande nya filmtjänster från Israel om du vill ta del av israeliska filmer. Tuvia Pollack berättar om ett Youtube-baserat ungdomsprojekt där varje avsnitt berättar om en geografisk plats i landet, med undervisning om hur platsen spelat en roll i den bibliska berättelsen, och dess andliga innebörd.

Shaloms årsmöte
Till sista vill jag påminna om vårt försenade årsmöte som vi kommer hålla den 28 november via Zoom. Klicka här för information om hur du deltar i årsmötet.

Guds välsignelse!

Per-Olof Hermansson
Ordförande i Shalom över Israel