De ”heliga” i landet

Paulus menar att vi hednakristna har ett särskilt ansvar för ”de heliga i Jerusalem”. Idag är de ”heliga” i Israel de messianska judar som bekänner Jesus som Messias, precis som den första församlingen i Jerusalem. Antalet messianska judar växer i dagens Israel och antalet uppskattas till omkring 30 000. Vi lever i en spännande tid på många sätt. Vi som är intresserade av Israel och det judiska folket – och särskilt de messianska judarna i Israel – har att se fram emot en spännande framtid.

I denna ledare vill jag särskilt fokusera på den messianska rörelsen i Israel och dess framväxt. Jag tror den är särskilt viktig för oss kristna som är inympade i den judiska roten; de messianska judarna tillhör den ursprungliga roten och har därför än mer än vi rätt till Guds löften till sitt folk. De spelar därmed en särskild viktig roll i Guds plan, tror jag.

Ett särskilt ansvar
Det framgår också av Paulus brev att han menade att vi hednakristna har ett särskilt ansvar för ”de heliga i Jerusalem” (Rom 15:25) som lever i fattigdom. De heliga i dessa sammanhang är den messiastroende (judiska) församlingen i Jerusalem, ledd av Jakob, Jesu bror. Se särskilt: 1 Kor 16:1-4; 2 Kor 8 och 9:1-15. Idag får vi väl säga att ”de heliga” i Israel är de messiastroende, eller som man idag säger de som kallar sig messianska judar.

En gradvis skilsmässa
Skilsmässan mellan judendom och den tidiga kristna kyrkan skedde gradvis under de första århundradena, men man räknar med att det länge, ända fram till 400-talet, fanns messiastroende judar som identifierade sig som judar. Men redan tidigare och alltmer sedan dess har judar som kommit till tro på Messias fått avsäga sig sin judiskhet och bli ”bekännande kristna”.

Judar som blivit kristna har funnits under hela kyrkans historia och många av dem har varit ledare och kända personer. Några exempel: Benjamin Disraeli, brittisk premiärminister på 1800-talet, Richard Wurmbrand, och t.o.m. Hans Herzl, son till den kände Theodore Herzl.

Missionsrörelse
I samband med den allmänna missionsväckelsen på 1800-talet växte det också fram en stark missionsrörelse riktat mot judarna. Solomon Alexander (av judisk börd) blev 1849 den Anglikanska kyrkans förste biskop i Israel och Christ Church blev därefter en samlingspunkt för kristna judar i Israel. Efter andra världskriget lämnade (tyvärr) de flesta Israel av rädsla för vad som skulle drabba dem och vid självständigheten var det bara 23 stycken kvar, enligt uppgift.

Antalet messianska judar växer
Sedan dessa har antalet växt, och även de troendes självförståelse förändrats. En första våg av messiastroende kom fram i samband med Jesus-rörelsen i USA, och de började också kalla sig messianska judar. Nästa våg kom efter murens fall i Tyskland och efter Sovjets fall då många judar blev troende. Från båda dessa väckelser har människor flyttat till Israel och börjat ett nytt liv där. Församlingarnas antal har växt från några enstaka i början av 1960-talet till strax under 300 idag. Antalet troende närmar sig 30 000 enligt en undersökning.

Nyomvända infödda israeler
Den tredje vågen som nu har börjat sträcker sig från 1990-talet och framåt. Tillväxten kommer från nyomvända, infödda israeler, det man brukar kalla sabras. Hebreiska blir också alltmer det språk som används i gudstjänsterna. Intresset för Jesus ökar också bland vanliga israeler från att tidigare allt som oftast varit enbart avståndstagande. Sökningar på ”Yeshua” på Google ökar, vilket går att mäta. Den nya generationen messianska judar är mer integrerade i det israeliska samhället än tidigare generationer, bl.a. gör de flesta militärtjänst.

Tidigt var ledarna i församlingarna antingen kristna, som var där som missionärer, eller messiastroende från västländer, t.ex. med bakgrund i Jesus-rörelsen. Idag är flertalet inhemska, hebreisktalande.

Den messianska rörelsen (ledarskap, individer och församlingar) står inför stora utmaningar: teologiskt, organisatoriskt och ekonomiskt. Vi behöver fundera på hur vi kan stödja ”de heliga” i landet.

Per-Olof Hermansson
Ordförande för Shalom över Israel