Shalom i dag och i morgon

Shaloms ordförande tecknar i ledaren en bild av läget för Shalom över Israel. Shaloms styrelse har de senaste året ägnat tid åt att analysera verksamheten och kan konstatera att Shaloms kärntrupp av prenumeranter och medlemmar blir allt äldre och minskar därför. Men i pandemins spår har Shalom också gjort nya satsningar som vårens Zoom-möten med medverkande från Israel och en ny hemsida är på gång.

Detta nummer har som tema Torah. Det är ett helt fundamentalt begrepp för både judar och kristna. Numret vill teckna en bild över vad begreppet betyder språkligt, hur det används inom judendomen, och hur vi kan förstå det inom kristendomen. Dessutom får ni flera artiklar om livet i Israel, där Skriften genomsyrar så mycket.

Analys av vår verksamhet

I Riksorganisationen Shalom över Israel har vi det senaste året ägnat oss mycket åt att analysera vår verksamhet och fundera på hur vi behöver utvecklas för att fortsatt vara relevanta för kristna och andra som är intresserade av Israel, och den judiska grunden till den kristna tron. Vi behöver fortsätta jobba med frågan, men några av våra konklusioner vill jag dela med er här. Våra medlemmar och prenumerantstock blir allt äldre, och minskar tyvärr också i antal. Därmed påverkas vår ekonomi negativt eftersom kostnaderna oftast är konstanta eller ökar något med åren. Vi har klarat ekonomin tack vare generösa testamenten, vilket vi är väldigt tacksamma och glada för. Men vi kan inte låta det bli en ursäkt för att inte effektivisera och förbättra verksamheten. Självklart ser vi också över våra kostnader för att se om vi kan förbättra ekonomin den vägen. Men intäkterna i form av gåvor och kollekter, samt medlems- och prenumerationsavgifter är de viktigaste för att finansiera det vi gör. Särskilt våra anslag till projekt i Israel är helt beroende av gåvor från er!

Nya sätt att nå ut

Det är nödvändigt att vi når yngre, och att vi når ut starkare till församlingar, som ju trots allt är basen för mångas andliga liv. Med hänsyn till teknikutvecklingen behöver vi förändra vårt sätt att jobba och bli mer aktiva på sociala medier: Hemsidan, Facebook, Instagram och digitala seminarier, eller undervisning via till exempel Youtube. Under våren har vi haft några Zoom-möten med någon från Israel, och även haft ett Zoom-seminarium. Det har gett blodad tand och vi ser fram emot mer av det slaget! För att kommunicera tänker vi oss också att vi skall erbjuda en digital prenumeration, till de som önskar få den hem per epost, eller läsa innehållet på webben. Vi gör därför om hemsidan för att göra den mer attraktiv. Vi kommer också införa ett databaserat medlems- och prenumerationsregister, med möjlighet att få gåvoavier via epost (eller papper) men även ge gåvor via Autogiro.

Ge Shalom till din pastor

Vi har även talat om att vi behöver fler som frivilligt kan sköta delar av vår externa kommunikation, till exempel någon som hjälper oss med våra sociala medier. Men viktigast är att vi behöver nå ut till nya grupper. Ge gärna tidningen i gåva till dina barn eller barnbarn, eller varför inte till din pastor eller ungdomsledare i församlingen! Ta med dig nummer till din bönegrupp! Be för föreningen, men framför allt be för Israel, det judiska folket och för våra messianska syskon i tron! Har du tankar och idéer hör gärna av dig till någon i styrelsen!

Per-Olof Hermansson

Ordförande i Shalom över Israel