Jerusalem – den heliga staden
och staten Israels huvudstad

 Den 6 december beslöt USA:s president att göra verklighet av kongressens beslut från 1995 att erkänna Jerusalem som Israels huvudstad och flytta ambassaden dit. Ett beslut som har stått i centrum för världens nyhetsbevakningen den sista månaden. Jerusalem är staden där vår HERRE byggde sitt tempel och som blivit både en helig och sekulär stad och som skapar upprörda känslor världen över.

 

Redan i antiken, vid Jesu tid, var Jerusalem ”den mest berömda staden i antika östern” (Plinus den äldre, HN V:14). Inte många städer har så många böcker skrivna om sig. Staden har varit bebodd i över 6 000 år, och under åren har dess härskare bytts ut mot nya som erövrat staden, rivit ner den och byggt upp den. Redan 1 700 år f.Kr. nämns Jerusalem i egyptiska texter.

 

Jerusalem – platsen Gud utvalt
I Bibeln, särskilt den hebreiska, Gamla testamentet, är Jerusalem den viktigaste staden, som historisk stad, och som den plats som Gud valt för att bosätta sitt namn i ett tempel, och även som en (eskatologisk) förebild för himmelriket, det himmelska Jerusalem.

Melkisedek, var kung över Salem (1 Mos 14:18), som senare kom att heta Jerusalem (YeruShalem). Joshua stred mot kanaanérna men intog inte staden. Först under Davids tid blev Jerusalem erövrat. I Gamla testamentet används ofta beteckningen Sion som ett annat namn för Jerusalem, men det är egentligen namnet på en kulle i sydöstra delen, som också kallas Davids stad. Tempelplatsen kallas också ibland Sion.

Jerusalem blev den heliga staden i och med att David och Salomo byggde det första templet som härbärgerade arken, där Guds närvaro (Shechina) tog sin boning. Moria berg, HERRENS berg, där Abraham skulle offra Isak (1 Mos 22:2), sägs i 2 Krönikeboken 3:1 vara den plats som Salomo byggde templet på, och där Gud tidigare visat sig för David. Termen HERRENS berg nämns flera gånger, bl.a. i Jesaja där det även kallas ”HERRENS heliga berg”.

 

Staden är både helig och sekulär
För oss hednakristna är förstås Jerusalem den heliga staden både för att HERREN, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud visat sig där och låtit sig bygga ett hus (tempel), och för att i den staden framträdde Jesus som Messias, där korsfästes och uppstod han och där utgöts först den Helige Ande över lärjungarna.

Politiskt är Jerusalem idag även en sekulär stad, staten Israels huvudstad sedan 1949. Från början var FN:s plan att det brittiska Palestinamandatet skulle delas i en judisk del och en arabisk del, och att Jerusalem som stad skulle ligga i en internationell zon. Men kriget som utbröt när de arabiska arméerna anföll det nybildade Israel gjorde att Israel erövrade västra delen av Jerusalem 1948, och Jordanien den östra delen (och Västbanken).

 

Kongressbeslut redan 1995
Redan 1995 beslutade kongressen i USA att erkänna Jerusalem som Israels huvudstad. Även ambassaden skulle flyttas dit, men med en undantagsregel att presidenten kan skjuta på beslutet att flytta ambassaden till en lämplig tidpunkt. Nu har USA:s president tagit det beslutet. I kongressens beslut sägs en självklar sak: varje land har rätt att själv bestämma vilken stad som är dess huvudstad. I Jerusalem finns också parlamentet, presidentens bostad, högsta domstolen och statens centrala departement. Vad skulle vi säga om andra länder lade sig i vilken stad som är Sveriges huvudstad?

I alla de förslag på fredsavtal som lagts fram har västra Jerusalem förutsatts tillhöra Israel och därmed har dess status som Israels huvudstad varit given. Att, som Sveriges regering gjort, erkänna Palestina som stat, trots dess stora brister, och när de dessutom inte accepterar Israels rätt att existera, och samtidigt avfärda Jerusalem som Israels huvudstad, är kort sagt absurt.

 

Per-Olof Hermansson
Ordförande för Shalom över Israel