Israel – Guds mirakel

Att Israel är ett under – ett Guds mirakel – lyfter Shaloms ordförande fram i sin ledare som handlar om Israels utveckling från slutet av 1800-talet fram till våra dagar. Ledaren blickar inte bara tillbaka utan också framåt och avlutas med en fråga om hur dagens israeler ser på framtiden.

För en jude som vaknar till en ny dag så börjar dagen med bön till den allsmäktige. Han (om det är en man) tänker på dagen som ligger framför, men också det som ligger bakom. Han tänker med tacksamhet på hur Gud har hjälpt genom historiens gång. Kanske han tänker på diasporan när man bad vid sabbaten: ”Nästa år i Jerusalem”.

Att se framåt är också att se bakåt.
I år är det ett år med många jubileer: 100 år sedan Balfourdeklarationen och 70 år sedan FN:s delningsplan som ledde fram till staten Israel tillblivelse 1948 och som en följd av händelseutvecklingen i området: Jerusalems enande för 50 år sedan.

1896 skrev Theodor Herzl sin berömda bok ”Der Judenstaat”. I boken sökte han en modern lösning av judefrågan. Han hade då som journalist övervakat Dreyfusrättegången där en fransk generalstabsofficer av judisk härkomst anklagades för spioneri. Han chockerades av den starka antisemitism som följde av domen. I sin bok menade Herzl att problemet för judarna inte i första hand var det ekonomiska, sociala eller religiösa utan att judarna behövde en egen stat. År 1897 tillkom genom Herzl den första sionistiska konferensen i Basel i Schweiz och den moderna sionismen föddes.

År 1917 var Palestina fortfarande formellt en del av det Osmanska riket men blev efter första världskriget ett brittiskt protektorat. Chaim Weizmann var en brittisk jude och kemist som gjorde den brittiska regeringen många tjänster, bland annat genom att framställa aceton som behövdes för den brittiska krigsmakten. Utan hans kontakter med ledande brittiska politiker och de tjänster han uträttade för Storbritannien, hade aldrig Balfourdeklarationen tillkommit. Han blev också ledare för den sionistiska rörelsen och senare Israels förste president.

Israel har under hela sin tillkomst präglats av invandring från hela världen. Hur skulle ett sådant land kunna bestå med hundratals språk och bakgrunder? Eliezer Ben Yehuda var en journalist som kom att betyda mycket för att utveckla det moderna hebreiska språket. Tidigare hade hebreiskan bara varit ett gudstjänsspråk i synagogorna. Nu blev det genom hans arbete ett språk som kom att talas av alla i Israel. Vad det betydde för det moderna Israel går knappast att uppskatta.

Från 1882 till Israels tillblivelse 1948 har det varit sex invandringsvågor (aliya) och att då kunna integrera alla dessa nya immigranter är något som knappast något annat land hade klarat av. Dessa invandringsvågor har fortsatt och för närvarande har Israel en befolkning på 8,5 miljoner invånare, en ökning med två procent från 2015.

Jag skall låta dina barn komma från öster, och från väster skall jag samla dig. Jag skall säga till länderna i norr: ”Ge hit!” och till södern: ”Håll dem inte tillbaka! För hit mina söner fjärran ifrån och mina döttrar från jordens ände. (Jesaja 43:5-6)

Israel har under sin snart 70 åriga existens utkämpat inte mindre än sju olika krig och trots en massiv överlägsenhet på arabsidan har man lyckats att vinna dessa krig. Förklaringarna kan vara både naturliga men också övernaturliga.

Inget vapen som smids mot dig skall ha framgång, och varje tunga som upphäver sig mot dig skall du i domen döma skyldig. (Jesaja 54:17)

Den israeliska ekonomin har genomgått en stor förändring under de senaste 20 åren. Förr tänkte man på avokado och apelsiner som naturligtvis fortfarande är viktiga, men den israeliska exporten av datormjukvara passerade citrusexporten för 20 år sedan. Israel är idag ett av världens ledande hightechländer.

Hur ser en jude eller israeler idag på framtiden?

För att få svar tog jag kontakt med min vän David Goldberg i Jerusalem. Svaret blev naturligtvis att vissa är optimistiska men andra är pessimistiska. Något som dock var tydligt är att många israeler idag är mer skeptiska till fred mellan palestinier och israeler än tidigare. Dock ville han att jag skulle notera att israelerna är bland de lyckligaste nationerna i världen och har ett av de högsta födelsetalen bland industriländerna och levnadsåldern är bland de högsta i världen.

Som troende sionist ser jag Guds hand bakom allt detta och hur Gud har använt många nyckelpersoner för denna utveckling. Fler än de tre som jag har tagit upp. Det står i Uppenbarelseboken 1:8: Jag är A och O, säger Herren Gud, han som är och som var och som kommer, allhärskaren. Detta är att se framåt men också bakåt.

Alf Lindgren
Ordf Shalom över Israel