Att vara ett föredöme

”Vänj den unge vid den väg han ska vandra…”. Som ”äldre” Israelvänner har vi ett ansvar att överföra vår kärlek till Israel och det judiska folket även till våra barn och barnbarn. Att läsa ur Gamla testamentet och berätta om judarnas historia är ett bra sätt att överföra denna kärlek till nästa generation.

”Vänj den unge vid den väg han skall vandra så viker han inte av från den när han blir gammal.”       Ordspråksboken 22:6

En gång berättade en morfar för sitt barnbarn om en händelse från sin barndom. Barnbarnet replikerade då: ”Var det när Jesus levde?” Ja, ibland kan tidsperspektiven vara oändliga för ett barn och morfar var ju så gammal.

Lite samma känsla fick jag häromdagen när jag läste i min Bibel. Sedan många år följer jag Gideoniternas bibelläsningsplan och läser Gamla testamentet det första året och Nya testamentet det andra året. För 2018 är det åter igen dags att läsa Gamla testamentet och det är så intressant för mig som Israelvän att läsa om judarnas, Guds egendomsfolks, historia. Det som slår mig i år igen är att av de bud som Moses fick av Gud, och som vi kan läsa om i Moseböckerna, så är det många som fortfarande praktiseras av judarna. Där står hur man skall fira Sabbaten, Påsken, Lövhyddohögtiden, Försoningsdagen med mera samt hur omskärelsen skall ske och att judarna inte skulle äta mat enbart gjord av blod och mycket mera. Där kan man verkligen tala om tidsperspektiv och med en aktualitet än idag!

Våra rötter
Varför tar jag nu upp detta i min ledare i tidningen Shalom? Jo, det är viktigt för oss som Jesustroende att förstå våra rötter och att de finns att läsa om i Gamla testamentet. Det är inte minst viktigt att förmedla detta till det uppväxande släktet. Ungdomarna i våra kyrkor av idag har generellt sett en begränsad bibelkunskap och än mindre förståelse för landet Israel och Guds egendomsfolk. Många av oss israelvänner tillhör de grå hårens generation och det är nu vårt ansvar att förmedla detta vidare till våra barnbarns generation. Läs gärna Barnens Bibel för era barnbarn och berätta om judarnas historia i Gamla testamentet. Berätta om att Jesus var en jude och praktiserade sin judiska tro när han gick i synagogan, firade påsk/det osyrade brödets högtid och överför på detta sätt en kärlek till det judiska folket till dina barnbarn. Återväxten för framtidens israelvänner sker idag.

Lewi Pethrus – ett föredöme
Ibland kan man tycka när man kommer upp i åldern att nu vill jag slå mig till ro, vila och njuta av att bara vara. Visst, det har man verkligen både rätt till och behov av. Vill ändå ge ett exempel på en som genom sitt liv visade att man aldrig blir för gammal för att tjäna Gud, människor och vara en israelvän.

Lewi Pethrus (1884-1974) var en person som de flesta förknippar med Pingströrelsen. Lewi Pethrus brann för att nå människor med evangeliet och ”startade” Pingströrelsen 1913 då han endast var 29 år gammal. Men vad som är mest intressant är att de flesta av de ”organisationer” som Lewi bildade kom till när han var i pensionsåldern. Tidningen Dagen bildades 1945 när Lewi var 61 år, Allmänna Spar – kreditkassan, senare Samspar, startades 1952, Ibra Radio bildades 1955 när han var 71 år, LP-stiftelsen bildades 1959 och partiet Kristen Demokratisk Samling, KDS, startades 1964 när Lewi var 80 år gammal.

Man kan också nämna Moses, som är en av judendomens stora män. Han lär ha varit 80 år när Gud kallade honom tillbaka till Egypten för att rädda Israels folk ifrån träldomen. Det var då som hans stora gärning började. Sedan levde Moses tills han var 120 år och fick vara Israels folks ledare under alla år i öknen.

Vi behöver flera ”Lewi och Moses” i våra församlingar idag. Mogna äldre kvinnor och män som kan leda den yngre generationen rätt och då även när det gäller synen på landet Israel och judarna som Guds egendomsfolk.

Annelie Enochson
Styrelseledamot i Shalom över Israel