Sveriges förhållande till Israel

Månadens ledare tar sin utgångspunkt i krigen 1967 och 1973 mellan Israel och de omkringliggande arabstaterna, och visar på hur Abrahams, Isaks och Jakobs Gud håller sina givna löften och skyddar landet mot yttre fiender. Hur kommer Sveriges nya regering att agera – blir det ett fortsatt stöd till de som vill förinta Israel eller blir det en regering som är positiv till sommarens upprop om att flytta Sveriges ambassad till Jerusalem?

År 1967 rasade sexdagarskriget i Israel. Israel tog kontroll över Golanhöjderna och även Sinai, Gaza och det område som kallas Västbanken. Jom Kippur, Försoningsdagen, 1973, anföll arabstaterna Israel då befolkningen var i synagogorna. Med nöd och näppe lyckades Israel slå tillbaka anfallet. För några år sedan satt jag i en av krigets kommandocentraler på Golanhöjderna och lyssnade till en major som varit med i striderna. Han sade att allt hängde på en skör tråd. Han fortsatte berätta:
– Jag är en sekulär jude, men jag måste säga att tack vare Abrahams, Isaks och Jakobs Gud lyckades vi slå tillbaka angriparna.

Vad han säkerligen tänkte på var alla löften som finns i Bibeln, bland annat från 2 Mos 19:5: Om ni nu hör min röst och håller mitt förbund, skall ni vara min dyrbara egendom ….I kapitlet efter talar Gud ut tio Guds bud, om ni hör min röst,bud som vi lär oss. Varför glömmer vi då bort Guds löfte i kapitlet innan – vara min dyrbara egendom.

Tårarnas dal
Majoren fortsatte att tala om miraklet i Tårarnas dal som ligger på gränsen mot Syrien. Soldaterna kom bedjande till slagfältet med böneschalarna fladdrande omkring sig. De hade blivit ryckta från synagogan ut till ett krig där de teoretiskt inte hade en chans att vinna. Efter några dagars strider lyckades två tanks stoppa en hel arme med sovjetbyggda tanks. Många har omvittnat att de såg liksom en stor hand på himmelen, som stoppade de framrusande tanksen från Syrien. I Jes. 59:16 står det: Han såg att ingen trädde fram, han förundrade sig över att ingen grep in. Då hjälpte honom hans egen arm, och hans rättfärdighet understödde honom.

Kriget 1948
Mina tankar gick nu till maj 1948 och självständighetsförklaringen. När ledarna skrivit under deklarationen denna sabbatsafton började man i synagogorna läsa sabbatens Haftarah text från Amos 9:14-15: Jag skall göra slut på mitt folk Israels fångenskap. De skall bygga upp sina ödelagda städer och få bo i dem. De skall plantera vingårdar och få dricka vinet från dem. De skall anlägga trädgårdar och få äta deras frukt. Jag skall plantera dem i deras eget land. De skall inte mer ryckas upp ur det land som jag har givit dem, säger HERREN, din Gud.Det är precis det som skett att trädgårdarna och vinfälten sprider ut sig på Västbanken. Där i kommandocentralen började jag ana vilken stor förtröstan, tillit, respekt Israel har till Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Jag började förstå att bön betyder så mycket för dem.

Sverige erkände Palestina
Händelsen i kommandocentralen har förföljt mig. Den går tvärt emot vad vår förra regering sade i regeringsdeklarationen år 2014, att Sverige skulle erkänna Palestina. Sverige gick då emot Guds löften om ett land, ett land som de aldrig skall lämna. När vi erkände Palestina blev det som att trampa på det allra heligaste i Israel. Då är det väl inte heller så underligt att vår utrikesminister inte är välkommen till Israel. Inte heller blir det bättre av att vi lämnar 1,5 miljarder i bistånd till Palestina, ett land som ger mer än 2,7 miljarder till palestinska terrorister enligt Världen i Dag. Detta innebär att om Palestina inte ger bidrag till terroristerna skulle de inte behöva ta emot bidrag från Sverige. Jag anser att vi nu måste fråga oss vad det innebär att vi går tvärt emot Guds givna löften.

Vi kommer nu att få en ny regering, en regering som kommer att få brottas med två frågor angående Israel:
Hur skall de agera gentemot Israel och Palestina? Kommer den nya regeringen att fortsätta gå emot Guds löften och strunta i Israels historiska och moraliska rätt till landet och Jerusalem?

Hur skall de agera gentemot sommarens upprop från Kristna Ambassaden, Shalom över Israel och Israels Vänner att flytta den svenska ambassaden till Jerusalem precis som USA gjort. (Se sista sidan av förra numret av Shalom över Israel)

Ovanstående frågor visar på att det nu är dags att vi får en Israelvänlig regering.

Jonas Lönngren
Styrelseledamot i Shalom över Israel