Denna ledare bygger delvis på den annons som Shalom över Israel haft införd i Kyrkans Tidning i slutet av maj och början av juni. I denna annons vill vi tala om vad Shalom över Israel står för och vad vi arbetar med. Ledaren kommenterar också året som gått och uppmanar till ökat givande till Shaloms viktiga arbete i Sverige och Israel.

Välsigna Israel

Med rubriken ”Kallade till att välsigna Israel” vill vi understryka att medan andra förbannar, bojkottar och motarbetar Israel så står vi fast förankrade på bibelordet att det är Guds vilja att vi skall välsigna Israel och vara en utsträckt hand till det judiska folket. Vi som kristna har all anledning att vara tacksamma mot det folk som bringat oss en frälsare, Jesus Kristus, och genom vilken vi blivit inympade i det äkta olivträdet.

Våra rötter

”Gud har utvalt dem för att vara ett vittnesbörd för världen om Honom”. I släktledet Abraham – Isak – Jakob ligger utkorelsen som leder fram till Guds underbara välsignelse – Kristus (eftersom frälsningen kommer från judarna (Joh 4:22).

Shalom har en viktig uppgift – att informera om kristendomens judiska rötter. Det är något vi lyfter fram i våra konferenser och när Shaloms egna anställda och ideella arbetande medarbetare är ute och talar. Utan rötter så blåser trädet snart omkull. Hur viktigt är det inte att vi blir medvetna om välsignelsen av att vi som tror på Jesus är inympade i det äkta olivträdet (Rom 11:16-24). På ett annat ställe i tidningen kan du läsa en recension av boken ”Inympad – Om kristendomens judiska rötter”. I recensionen citerar Göran Olander från sidan 139: ”Men det är andligt hälsosamt att vara medveten om att den kristna rörelsen sprang fram som uppfyllelsen av Gamla testamentets skrifter i en judisk miljö, med en självsyn att församlingen är en gemenskap av judar och hedningar som bekänner Jesus. Det leder till att det judiska inslaget är önskvärt. Inte överspelat.”

Förtroendefulla relationer

Shalom vill skapa förtroendefulla relationer mellan kristna och judar. Vi vet att kyrkan (både den katolska och protestantiska) har en tung ryggsäck att bära på när det gäller relationen till det judiska folket. Hur många tusen judar har inte förföljts och mördats i kyrkan och Jesu namn under de senast två tusen åren.

Fortfarande fortsätter de som kallar sig kristna, och även de som bär titeln präst, att skymma Kristus för judarna med sitt handlande och Israelhat. Den 24 maj fanns en mycket Israelkritisk debattartikel i Dagen som den 27 maj bemöttes av Israels ambassadör Isaac Bachman. Hans svar bär rubriken: ”Svepskäl till ny Israelkritik”.

Shalom över Israel vill visa det judiska folket att det finns kristna som står på deras sida mot orättvis och orättfärdig kritik och hat. Vår kärlek till folket och landet visar vi i konkret handling med våra projekt i Israel och vårt informationsarbete i Sverige.

Ett steg till

Den inom frikyrkan så välkände sångaren och musikern Ingemar Olsson sjunger i en av sina sånger ”Nu tar jag ett steg till”. Det är också något som kännetecknar Shalom över Israel detta år då vi fyller 80 år.

Annonserna i Kyrkans Tidning, som vi nämnde i ingressen, är ett sätt att synas och tala om vad Shalom över Israel står för och vill arbeta för. Ett annat viktigt steg är sommarkonferensen på Löttorp 6-10 juli. Där får vi möjlighet att berätta om Shalom för en helt ny publik och genom anmälningarna till konferensen ser vi att vi kommer att få möta många nya ansikten.

Till hösten tar vi ytterligare ett nytt steg då vi arrangerar en seminariedag med David Bedein från Israel som leder organisationen ”Israel behind the news”.  De har på senare tid tagit fram material som avslöjar hur FN:s flyktingorganisation UNRWA bidrar till att demonisera Israel.

Inför nya utmaningar

Shalom över Israel står just nu inför stora utmaningar. Det politiska klimatet blir alltmer negativt för Israel. Sverige anses vara ett av Europas minst israelvänliga länder. Media rapporterar sällan de goda nyheterna om Israel, istället bidrar man med sin enögda rapportering till en alltmer israelfientlig hållning hos allmänheten. Shalom över Israel behöver vid sidan av det omfattande åtaganden i Israel också intensifiera vårt arbete i Sverige, där även kyrkorna påverkas mer och mer av det israelfientliga klimatet. Vi skulle behöva besöka varenda församling i Sverige för att åtminstone ge det kristna Sverige en sannare, rättfärdigare bild av dagens Israel, och även för att få många fler att konkret välsigna Israel.

I detta nummer av tidningen presenteras vårt ekonomiska resultat för 2015. Tack vare en större testamentsgåva ser det mycket bra ut. Men i själva verket har det ekonomiska resultatet sjunkit om man bortser från denna stora engångsgåva. Därför behöver vi våra trogna regelbundna givare mer än någonsin. Även de små beloppen gör skillnad om de ges regelbundet. Och många av oss kan kanske öka på det vi brukar ge med några tior. Om 2 000 givare ökar sitt givande med 20 kronor per månad ökar vi insamlingsresultatet per år med 480 000 kronor! De flesta av oss kan göra den uppoffringen. Gud välsigne dig, trogne givare!

 Leif Lundberg
Redaktör för Shalom över Israel

Stefan Sturesson
Ordförande för Shalom över Israel