Shalom över Israel vill göra allt för att motverka demoniseringen av Israel. Vi vill utgöra en stark röst för sanning och rättfärdighet och vi sträcker ut handen till alla kyrkor i Sverige i ett erbjudande om att komma och berätta om Israel både utifrån bibelordet och det historiska perspektivet.

När Jesus säger: ”Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort för mig”, hur många tänker då på att ’dessa mina minsta bröder’ kan vara judafolket? Det är verkligen ett folk som genom historien fått utstå mycket av den smärta som Jesus talar om. Idag kan situationen förefalla mycket bättre, judarna har fått sitt land tillbaka, ett land där de inte förföljs, hungrar eller behandlas som andra klassens medborgare. Men istället har landet blivit världens jude. Trots att landet sköter sig bra, är en fungerande demokrati och rättsstat, utsätts det för en aggressiv kritik, anklagas för brott mot mänskliga rättigheter, utfryses från internationell fora, utsätts för bojkotthot och från stora grupper rent hat. Världens länder vägrar till och med att erkänna landets huvudstad, trots att den var Israels huvudstad redan för 3000 år sedan och aldrig varit huvudstad för något annat folk än judarna. Även bland kyrkorna höjs det röster mot Israel och krav på bojkott.

Det Israel vi ser idag är på många sätt imponerande. Hur har man lyckats bygga en modern, blomstrande flerpartidemokrati under ständigt krigshot, i en region som knappt vet vad demokrati är? Israel är inte bara en judisk stat. En stor minoritet är araber. De utgör 20 % av befolkningen. De och alla andra minoriteter har fulla medborgerliga rättigheter. Israel står för mycket av det vi i västvärlden sätter högst: demokrati, välfärd och frihet. Israel står sig bra i en jämförelse med andra demokratier och i jämförelse med grannländerna framstår man närmast som ett demokratiskt föredöme.

Allt det positiva som Israel står för lyser med sin frånvaro i landets medier. I Sverige har det genom åren skapats en alltmer negativ bild av dagens Israel. I TV, kvällstidningarna, i våra morgontidningar som vi skummar vid frukostbordet och på Internet. Till 99 procent handlar rapporteringen om konflikten mellan Israel och arabvärlden, eller mellan israeler och palestinier. Till 99 procent är denna rapportering om Israel till Israels nackdel. ”Igår sköt israeliska soldater ihjäl tre palestinier i närheten av en bosättning på Västbanken…” Så kan det låta och uppgiften behöver inte vara osann, men ryckt ur sitt sammanhang bidrar den till att demonisera Israel. Vi får inte veta varför de israeliska soldaterna tvingades skjuta, att palestinierna kanske var terrorister som trängt sig in för att döda judiska bosättare.

Mediarapporteringen och de internationella fördömandena av Israel har sakta men säkert gjort svenska folket mer negativt inställt till Israel.  Detta har också trängt in i kyrkorna och fått fler och fler att i stället ta parti för palestinierna. Många kristna kan uppleva stor vånda inför det faktum, att just kristendomen har burit judehatet över seklerna och cementerat fördomarna mot judar till stereotyper, som har smittat också icke-kristna. Kristna förkunnare har demoniserat judarna för att bekämpa religiösa konkurrenter och för att stärka kristendomens egen legitimitet. Man har omtolkat judiska texter för att ge dem en antijudisk innebörd. Rent teologiskt har en del av kyrkan då valt att bejaka ersättningsteologin, dvs att den kristna församlingen ersatt judarna som gudsfolk.

Flera av de kyrkoledare som tagit ställning emot Israel försvarar sig med att grundorsaken till konflikten är Israels ockupation. Det de inte förstår är, att när den palestinska sidan talar om ockupation gäller det inte bara Västbanken och Gaza utan också det land som Israel hade före 1967 års krig.

Varför tar just de kristna kyrkorna, som säger sig ha tro på Bibeln som Guds ord, inte Guds löften om Landet till det judiska folket på allvar? Som Israels vänner vill vi i Shalom över Israel göra allt vi kan för att motverka demoniseringen av Israel. Vi vill utgöra en stark röst för sanning och rättfärdighet. Vi sträcker ut handen till alla kyrkor i Sverige i ett erbjudande om att komma och berätta om Israel både utifrån bibelordet och det historiska perspektivet. Vi besöker redan idag en hel del kyrkor, men tyvärr är dörren stängd i många kyrkor. Så vår bön är att dörren ska öppnas för en balanserad biblisk undervisning om Israel. Det är oerhört viktigt att församlingarna ser kopplingen mellan dagens Israel och Bibelns löften om ett återupprättat Israel. Har då Gud förkastat sitt folk? ”Nej, verkligen inte!” utbrister Paulus i Rom 11:1. Att judarna fortsatt är Guds egendomsfolk och att frälsningen kommer från judarna, utgör grunden för vår kärlek till Israel och det judiska folket.

 

Stefan Sturesson

Ordf Shalom över