Betydelsen av att välsigna Israel

Att välsigna Israel är Shaloms ledstjärna. Guds ord undervisar oss att vi skall välsigna det land och folk som han har utvalt. Shalom vill tillsammans med många troende i Sverige vara med och välsigna landet och folket, både i förbön och med praktisk hjälp. Shalom...