Vad kommer att hända 2016?

Genom flera stora flyktingvågor har Israel blivit ett mångkulturellt samhälle. Kan vi i Sverige lära oss av Israel hur man integrerar flyktingar i samhället? I årets första ledare lyfter Alf Lindgren fram aktuella frågor som rör Israel och situationen i Mellanöstern...