Kan judar och araber försonas?

En annan rubrik på ledaren skulle kunna vara Mellanösternkonfliktens andliga dimension. Konflikten har visat sig svår att lösa. ”Efter decennier av misslyckade fredsinitiativ kan man konstatera att man inte kommit ett steg närmare konfliktens lösning. För det finns...