Shalom över Israel 80 år

Shalom över Israel fyller i år 80 år. Kärleken till det judiska folket engagerar Shalom till att fortsätta stödja det judiska folket och deras land Israel. Men Shalom vill också satsa ännu mer i Sverige tillsammans med andra israelorganisationer för att bli en...

Erkännande gynnar inte freden

Den nytillträdda svenska regeringen, ledd av en statsminister utan regeringserfarenhet och som aldrig suttit i riksdagen, annonserar det första man gör att man tänker erkänna den palestinska staten. Vilken stat kan man fråga sig? Var går gränserna och är den blivande...