Hur förhåller vi oss till bibelordet?

När det gäller Israel – ser vi vilken framträdande plats Israel och det judiska folket har från Bibelns första till sista blad? I ledaren för oktober ställer Jonas Lönngren många frågor som vi var och en utmanas svara på. Israel är den stora syndabocken. Israel...