Shaloms ordförande Stefan Sturesson analyserar det aktuella läget i Europa och Israel-Palestina-konflikten efter terrordåden i Paris i mitten av november.

Den kristna julen står för dörren. Det skulle vara underbart att kunna skriva om frid och försoning, om en ljus och hoppfull framtid. Men våldsamma händelser har försatt Europa i ett chocktillstånd. De radikala islamisterna, de som menar att freden kommer när hela världen ligger under islam, är på kraftig frammarsch i Europa. Fredagen den 13 november var en ödesdag för Europa. Islamisterna slog till på sex olika platser i Paris och dödade 130 personer och skadade 350. Flest dödsoffer skördades i konserthuset Bataclan där konsertbesökarna mejades ner med automatvapen. Islamistorganisationen IS var snabb med att ta på sig ansvaret för attentaten. Det stora antalet dödsoffer utmålades som en seger av IS, en delseger på väg mot en värld under Islam.

Israel har varnat

Från israeliskt håll har man länge varnat för det islamistiska hotet mot Europa. Varningarna har hittills gjorts för döva öron. Våldet och terrorn i Israel har av våra politiker förklarats med palestiniernas frustration och utanförskap beroende på ockupation och förtryck. De godtrogna europeiska ledarna har köpt den palestinska vrångbilden utan att lyssna till de israeliska invändningarna. Istället har man vänt sig mot Israel genom att erkänna Palestina och genom att ställa sig bakom bojkott av israeliska varor. Man har inbillat sig själva att en större förståelse för palestinska och muslimska kamprörelser skulle förebygga att också Europa hamnar i farozonen för terrorism. I och med Parisattentaten har denna strategi i grunden misslyckats. De islamistiska rörelserna nöjer sig inte med dagens Israel. Det kristna Europa är nästa mål.

Tydliga med sina avsikter

Man kan inte beskylla de islamistiska terrororganisationerna för att dölja sina avsikter. Den Islamiska Staten IS har utropat ett kalifat under vilket alla världens muslimer skall underordna sig. De som motsätter sig, t ex kristna, kurder, druser, shia-muslimer och judar, skall utrotas. Och detta är precis vad som sker i de områden som IS nu kontrollerar.

Terrororganisationen Hamas, som har en stor del av palestinierna bakom sig, är öppen med sin strategi, att Israel ska krossas och judarna försvinna från Mellanöstern. Låt mig bara citera två punkter ur Hamas politiska program:

  • ”Hamas motsätter sig varje form av fredlig lösning på konflikten och varje form av förhandling eller internationell konferens om Palestina. Suveräniteten över landet är av religiös natur och om man förhandlar om den, innebär det att man i realiteten lämnar ifrån sig en del av denna heliga suveränitet till de ogudaktiga.”
  • ”Muslimerna har en plikt, en befallning från profeten, att bekämpa judarna och döda dem, varhelst de kan finna dem”.

Konfliktens religiösa dimension

Om Israel-Palestina-konflikten enbart hade varit en politisk konflikt hade den varit löst för länge sedan. Men det som gör konflikten olöslig är dess religiösa dimension, att även den palestinska sidan anser sig ha en gudagiven rätt till det Heliga landet.

Naiva, okunniga svenska politiker har framställt Hamas som en muslimsk variant av socialdemokraterna, en rörelse som man kan prata med och ingå avtal med. Verkligheten talar ett annat språk. Fredliga lösningar är omöjliga att genomföra med motståndare som motsätter sig varje form av fredsöverenskommelse! Redan när FN lade fram sin delningsplan 1947 förkastade araberna en sådan lösning. År 2000 fanns ett framförhandlat kompromissförslag som gick de flesta av palestiniernas krav till mötes, inklusive en delning av Jerusalem, men även detta förslag förkastades i sista stund. Israel har hela tiden ställt sig bakom en tvåstatslösning, men den palestinska sidan har i praktiken alltid kämpat emot varje fredsförslag.

Fridsfursten

Julen handlar om den kommande Fridsfursten. ”Herradömet skall bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans kungarike” (Jes 9:7). Det här ligger ännu framför. Den tid vi just nu är inne i påminner mer om det Jesus beskriver i Matt. 24:7: ”Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike och det skall bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra”. Han talar om detta som ”början på födslovåndorna”. Det bästa vi kan göra som kristna i den här situationen är att be för Israel, palestinierna och vårt eget land. Be om beskydd, be om ett uppvaknande, be om en Jesusväckelse, be att Fridsfursten kommer och upprättar sitt fridsrike. Paulus talar i 1 Tess 4:18 att vi skall ”trösta varandra med dessa ord”. Vilka ord? Jo, budskapet om Hans tillkommelse. Tiden kan snart vara inne!

Stefan Sturesson
Ordf Shalom över Israel