Undervisning om Jesus i Gamla och Nya testamentet

UNDERVISNING OM JESUS i GAMLA OCH NYA TESTAMENTET (från sommarkonferensen 2010)

av Victor Kalisher

Undervisningen är uppdelad i sju avsnitt och finns utlagd på vimeo.com (webbplats för videodelning) och kan nås via länkarna nedan i respektive avsnitt.

Jesus i Gamla och Nya Testamentet – Del 1 (Part 1)
http://vimeo.com/28060405  ”Undervisning av Victor Kalisher, director för Bibelsällskapet i Israel. Del 1 i en serie av 7 Bibelstudier. Teaching by Victor Kalisher, director of the Bible Society in Israel. Part 1 in a series of 7 teachings.”
Jesus i Gamla och Nya Testamentet – Del 2 (Part 2)
http://vimeo.com/28060628  ”Undervisning av Victor Kalisher, director för Bibelsällskapet i Israel. Del 2 i en serie av 7 Bibelstudier. Teaching by Victor Kalisher, director of the Bible Society in Israel. Part 2 in a series of 7 teachings.”
Jesus i Gamla och Nya Testamentet – Del 3 (Part 3)
http://vimeo.com/28060687 ”Undervisning av Victor Kalisher, director för Bibelsällskapet i Israel. Del 3 i en serie av 7 Bibelstudier. Teaching by Victor Kalisher, director of the Bible Society in Israel. Part 3 in a series of 7 teachings.”

 

Jesus i Gamla och Nya Testamentet – Del 4 (Part 4)
http://vimeo.com/28060731”Undervisning av Victor Kalisher, director för Bibelsällskapet i Israel. Del 4 i en serie av 7 Bibelstudier.Teaching by Victor Kalisher, director of the Bible Society in Israel. Part 4 in a series of 7 teachings.”
Jesus i Gamla och Nya Testamentet – Del 5 (Part 5)
http://vimeo.com/28417091”Undervisning av Victor Kalisher, director för Bibelsällskapet i Israel. Del 5 i en serie av 7 Bibelstudier.Teaching by Victor Kalisher, director of the Bible Society in Israel. Part 5 in a series of 7 teachings.”

 

Jesus i Gamla och Nya Testamentet – Del 6 (Part 6)
http://vimeo.com/28417246 ”Undervisning av Victor Kalisher, director för Bibelsällskapet i Israel. Del 6 i en serie av 7 Bibelstudier.Teaching by Victor Kalisher, director of the Bible Society in Israel. Part 6 in a series of 7 teachings.”
Jesus i Gamla och Nya Testamentet – Del 7 (Part 7)
http://vimeo.com/28417311 ”Undervisning av Victor Kalisher, director för Bibelsällskapet i Israel. Del 7 i en serie av 7 Bibelstudier.Teaching by Victor Kalisher, director of the Bible Society in Israel. Part 7 in a series of 7 teachings.”