Målsättning för Riksorganisationen Shalom över Israel

Historik:

Riksorganisationen Shalom över Israel har sin förankring i de evangeliska trossamfunden i Sverige och huvuddelen av sin historia i hjälpen till andra världskrigets förföljda judar. ”Judarnas Vänner” och ”Jerusalems Vänner” är tidigare namn på den 1998 sammanslagna organisationen.

Inriktning:

Förutom stöd och hjälp på olika sätt till Israels folk och land vill Shalom över Israel vara en källa till kunskap och service för Sveriges församlingar och enskilda när det gäller Israel. Det må gälla Bibelns frågor och svar, kristendomens rötter i judendomen, arbetet för djupa och förtroendefulla relationer mellan judar och kristna och praktiska kontakter mellan kristna och Israels folk och land. Denna inriktning utesluter inte stöd och hjälp även till araber i området.

Bekännelse:

Organisationen har en klar bekännelse till Jesus som Messias. De bibliska utsagorna att judarna är Guds egendomsfolk och att frälsningen kommer från judarna, utgör grunden för kärleken till det judiska folket.

Målformulering:

Målet för arbetet sammanfattas i följande punkter:

Shalom över Israel vill:

  • sprida kunskap och information om kristendomens judiska rötter
  • belysa sambandet mellan GT och NT
  • lyfta fram vad Bibeln säger om Israel utifrån bibelordet och det historiska perspektivet belysa dagens Israel
  • medverka till djupa och förtroendefulla relationer mellan judar och kristna
  • förmedla konkret hjälp till landet och dess innevånare
  • samverka med jämförbara organisationer inom och utom Sverige

Shalom över Israels projekt:

Här kan du läsa om Shalom över Israels projekt,

Läs här om Bibelsällskapet i Israel

Läs här om ICB – Israel College of the Bible

Läs här om Jaffainstitutet

Läs här om sjukhuset Zaare Zedek