Den messianska rörelsen är temat för detta nummer av Shalom. I flera artiklar kan du ta del av den messianska rörelsens historia och dess första pionjärer. (se not nedan)

Detta nummer handlar mycket om den messianska rörelsen, främst i Israel. Läs artiklarna om den messianska rörelsens historia i Israel och vittnesbörden om de första pionjärerna! En viktig artikel är också undervisningen om vad som är messiansk judendom, där Göran Lennartsson bland annat tar upp relationen mellan judendom och kristendom, och attityden från hednakristna mot messianskt troende judar. 

Vårt uppdrag
Styrelsen i Shalom över Israel har under några års tid jobbat med frågan om vårt uppdrag. Nyligen hade vi en strategisk styrelsehelg där vi bearbetade detta. Vad är just vår kallelse och vår roll i förhållande till andra organisationer som arbetar med frågan om Israel och judarna. 
     
Vår utgångspunkt har bland annat varit Hanoch Gerstel som startade tidningen Israels väktare och grundade föreningen Judarnas vänner, som vår förening tidigare hette. I februari 1938 – två månader innan Hitler bejublades av hysteriska människomassor vid sitt intåg i Wien – startade han och frun Ester Immanuelförsamlingen på Halbgasse 14, en församling i Wien för messianskt troende judar, mitt i den turbulenta tid av förföljelse som senare ledde till förintelsen. Här har vi ett arv att förvalta, och inte bara förvalta, utan förnya och vidareutveckla utifrån dagens nya kontext, där Israel är ett blomstrande land och den messianska rörelsen börjat växa och göra avtryck i Israel.

Inympade i den judiska roten
En andra utgångspunkt är det Paulus skriver i Romarbrevet 11, och som Göran Lennartsson nämner i sin artikel: vi hednakristna behöver bygga relationer med det judiska folket och ”bli till avund” för dem. Och enligt Paulus undervisning är vi inympade i den judiska roten som främmande grenar, medan våra messianska bröder och systrar är äkta grenar; självklart skall vi därför ha djupa och goda relationer med dem, och stödja dem, det som kan sägas vara den nutida ”Jerusalem-församlingen”. Paulus vision är att alla, judar och hedningar, får leva i enhet och gemenskap, utan skiljemur, och förenas i tron på Jesus Kristus, Messias. Må det bli vår vision.

Till församlingarna i Sverige
I vårt arbete vänder vi oss till församlingar och kristna i Sverige, och vi vänder oss också till judar (inkl. messiastroende) och kristna i Israel. Vi erbjuder Bibelundervisning utifrån att Bibeln är judisk, och att vi kristna är inympade i den judiska roten. Vi erbjuder information om landet Israel – landet, folket, och den politiska situationen. Och vi vill stödja projekt i Israel och skapa kontaktytor och mötesplatser för att skapa relationer mellan judar och kristna i Israel, och kristna i Sverige. Det innebär att en viktig bit i vårt arbete framöver är att bygga nära relationer och initiera utbyte mellan svenska, bibelgrundade, församlingar och troende (av olika schatteringar) judar, messianska judar och arabiska kristna i Israel. Och vi tror också att allt detta skall motverka anti-sionism och anti-semitism!
     
Så tror vi att vår roll kan vara i Guds plan med församlingen, Israel och världen.

Vi behöver också bli bättre
Vi behöver förbättra mycket, bland annat behöver vi bli duktigare i att använda modern teknik, så kallade sociala medier, så att vi bättre når de yngre generationerna! Vi behöver bli fler frivilliga i arbetet! Vad gäller vår tidning har vi påbörjat en process att fördjupa och bredda innehållet. Vi vill också bli duktigare på att nå ut till församlingarna och erbjuder därför att personer i styrelsen kan komma ut och hålla undervisning. 
     
Eftersom relationerna är så viktiga har vi bestämt att Victor Kalisher och Tuvia Pollack från Israels Bibelsällskap kommer på sommarens årskonferens i Hjälmared och berättar om deras arbete med bibelspridning i Israel. Boka in helgen den 30 juli till 2 augusti redan nu!
     
Bed Gud att Han skall leda oss i förberedda gärningar, och välsigna vårt arbete!
Per-Olof Hermansson
Ordförande i Shalom över Israel

Not
Du som inte prenumererar på Shalom över Israel och vill läsa artiklarna om den messianska rörelsen i Israel får gärna prova på tidningen några nummer utan kostnad. Kontakta i så fall vår expedition:
Tel. 073 030 8994 eller
e-post till info@shalom.se